Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Podstawowe badania naukowe obejmują:

 
  • teorie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa - rodzaje wartości (bieżąca, fundamentalna, dla właścicieli / akcjonariuszy, firmy, godziwa, inwestycji, księgowa, likwidacyjna, nominalna, odtworzeniowa, podatkowa, rezydualna, rynkowa, wewnętrzna, ekonomiczna wartość dodana, etc.);
  • pomiar wartości w ujęciu finansowym - metody szacowania wartości przedsiębiorstwa, projektów inwestycyjnych i aktywów niematerialnych (patentów, licencji, znaków towarowych, bazy klientów, etc.). Wycena dla potrzeb fuzji i przejęć (w tym wykupów lewarowanych i menedżerskich). Wykorzystanie opcji rzeczywistych do wyceny projektów inwestycyjnych (w tym geologicznych) i aktywów technologicznych;
  • struktura i koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy - poszukiwanie optymalizacji. Źródła pozyskiwania kapitału własnego (np. emisja akcji, sprzedaż udziałów) i obcego (np. emisja obligacji korporacyjnych). Wpływ polityki dywidendy i skupu akcji własnych na wartość spółki kapitałowej. Kalkulacja kosztu kapitału własnego i obcego -​ WACC;
  • mierniki oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa ukierunkowane na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy i inwestorów dłużnych (NPV, IRR, CFROI, TSR, CSR, EP/EVA, MVA);
  • budowa wartości dla akcjonariuszy przez instytucje finansowe tj. banki, fundusze private equity, fundusze hedgingowe, państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth Funds).
 
 
 

 Wydarzenia