Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Seminarium Dylematy Wyceny Spółek WIG30
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Konferencje i seminaria
 

 DYLEMATY WYCENY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z WIG30

 

W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie​ seminarium pt. “Dylematy wyceny na przykładzie spółek z WIG30”, zorganizowane wspólnie z Instytutem Zarządzania Wartością Szkoły Głównej​​​ Handlowej. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób: pracowników naukowych, doktorantów, a przede wszystkim praktyków, pracowników z instytucji finansowych, GPW, banków, domów maklerskich, przedsiębiorstw.

Celem seminarium była wymiana poglądów teoretyków i praktyków dotyczących dylematów wyceny spółek kapitałowych oraz promocja najlepszych praktyk (best practices) związanych z pomiarem wartości spółek.

Seminarium otworzył prof. dr hab. R. Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.


Następnie dr M. Panfil i dr A. Szablewski, organizatorzy seminarium i redaktorzy książki “Wycena spółek z WIG30. Specyfika, metody, przykłady”, zaprezentowali kluczowe wnioski na podstawie ich wieloletniej pracy w obszarze wyceny przedsiębiorstw, które stały się credo seminarium.


Wykład wprowadzający pt. “Wycena spółek w gospodarce niepewności”, wygłosiła prof. zw. dr hab. E. Mączyńska, która sformułowała ważną hipotezę o dokonujących się przewartościowaniach w procesie wyceny biznesu, w warunkach: gospodarki niepewności, migracji kapitału między sektorami gospodarki i przedsiębiorstwami, “fetyszu” PKB jako głównej miary rozwoju gospodarczego oraz narastającego długu publicznego państw. Prof. Mączyńska przytoczyła metaforę, iż: "nie wszystko co się liczy jest policzalne i nie wszystko co jest policzalne się liczy". Prowadzi to wprost do poszukiwań metodycznych i teoretycznych nowych sposobów pomiaru wartości spółek kapitałowych.Główną częścią seminarium była szczegółowa prezentacja wyceny czterech grup kapitałowych z WIG30: KGHM "Polska Miedź" S.A., Asseco Poland S.A., Boryszew S.A., GTC S.A. Autorzy raportów - absolwenci Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej poszukiwali wartości wewnętrznej tych spółek na podstawie analiz fundamentalnych. W dyskusji podkreślano zwłaszcza znaczenie pogłębionej, ale zarazem trudnej, analizy różnego rodzaju ryzyka, w procesie wyceny spółek oraz przyczyn destrukcji i kreacji ich wartości. Ten obszar badawczy i analityczny powinien być rozwijany w najbliższej przyszłości.


(od prawej: Emil Wołodźko, Daniel Dąbrowski, Adam Lesiński)

(Andrzej Staniszewski)

W podsumowaniu M. Panfil i A. Szablewski wskazali na występujące naturalne różnice między historycznymi wynikami wycen 19-stu spółek z WIG30 zaprezentowanymi w ww. prezentowanej książce a cenami giełdowymi z 13.06.2014r. Niezwykle inspirująca była analiza całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy (nominalnie i realnie) spółek z WIG20 w latach 2002-2012. Wskazała ona na znakomitą realną stopę zwrotu KGHM (1588 %) i SYNTHOS (636 %), ale także ujemną stopę zwrotu dla takich spółek jak: PGE, LOTOS, GTC i TAURON.

Inicjatorzy seminarium odnieśli się pozytywnie do sugestii Uczestników o potrzebie kontynuowania tego rodzaju dyskusji, z uwzględnieniem zachodzących zmian w gospodarce, zwłaszcza cykli giełdowych, koniunkturalnych i cykli życia przedsiębiorstwa. Będą one przedmiotem obrad II Ogólnopolskiego Forum Wyceny Przedsiębiorstw w pierwszej połowie grudnia 2014 r.

dr Marek Panfil, SGH                                                            dr Andrzej Szablewski, SGH

 
​8.40-8.55 ​​Rejestracja uczestników

9.00​-9.10

 

Uroczyste otwarcie Seminarium:

Prof. dr hab. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Herman, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

9.10-9.35

 

Wykład wprowadzający:

„Wycena spółek w gospodarce niepewności” 

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9.35-10.00

Moderator: dr Andrzej Szablewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Wycena Grupy KGHM Polska Miedź S.A.” 

Daniel Dąbrowski

10.00-10.25

 

Moderator: dr Marek Panfil, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Wycena Grupy Asseco Poland S.A.”

Andrzej Staniszewski

10.25-10.35 

Przerwa

10.35-11.00

Moderator: dr Andrzej Szablewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wycena Grupy Boryszew S.A."Wycena Grupy Boryszew S.A.” 

Adam Lesiński

11.00-11.25

 

Moderator: dr Marek Panfil, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Wycena GTC S.A.” 

Emil Wołodźko

11.25-11.40

Podsumowanie - Wycena a cena akcji

11.40

Zakończenie, dyskusja przy kawie

​​