Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Magdalena Mikołajek-Gocejna
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Skład osobowy
 

 dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH

 Specjalizuje się w problematyce zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pomiarze wartości, wycenie przedsiębiorstw, jak również w problematyce oczekiwań inwestorów na rynku kapitałowym i ich implementacji do systemu zarządzania wartością. Autorka monografii i artykułów  w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka wielu książek z dziedziny zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstw. Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej.  Laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową: nagród indywidualnych i  zespołowych Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej, nagród za najlepsze książki ekonomiczne w 2011 roku i  w 2013 roku, dwukrotnej nominacji do nagrody "Beta". W 2018 roku otrzymała nagrodę Prezydenta RP: Srebrny Krzyż Zasługi za działania na rzecz rozwoju nauki.


Kontakt

mmikol1@sgh.waw.pl​


Konsultacje

Wtorki 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu na platformie MS Teams


Wykształcenie i uprawnienia

 • 17 grudzień 2016  Tytuł dr hab.  nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 7 listopad 2005    Obrona pracy doktorskiej pt. „Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1999-2004”, (promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Cezary Suszyński). 
 • 2003-2005   Dzienne Studia Doktoranckie w Kolegium Finansów i Zarządzania  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, certyfikat nr 409/SDKZiF/195/Dz/05.
 • 2003 Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii: Podyplomowe Studium Pedagogiki Kształcenia Zawodowego.
 • 2001–2003   Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Dzienne magisterskie studia uzupełniające. Temat pracy magisterskiej: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Agory S.A.”
 • 1998–2001   Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Dzienne studia zawodowe. Temat pracy dyplomowej: „Metody i procedura wyceny przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena jego wartości na przykładzie przedsiębiorstwa MiP Płock S.A.”


Doświadczenie zawodowe

 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Wyceny udziałów w przedsiębiorstwach
 • Opinie do wycen sporządzanych przez spółki konsultingowe
 • Pozyskiwanie finansowania na rozwój przedsiębiorstw


Pełnione fun​kcje

 • 2017 – 2020  Wicedyrektor Instytutu Zarządzania Wartością
 • 2017- obecnie Prof. SGH dr hab. W Instytucie Zarządzania Wartością
 • 2016 – obecnie Członek Komisji ds. Nauki KNOP
 • 2016 – 2020 Członek Komisji ds. prac doktorskich nr 3
 • 2015 – obecnie Członek Komisji ds. Badań Statutowych KNOP
 • 2008 – 2020 Członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • 2013 – 2020 Kierownik Podyplomowych  Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej
 • 2007- 2008 Kierownik Podyplomowych  Studiów Relacji Inwestorskich i Raportowania Wartością
 • 2007 – obecnie Członek Klubu Rzymskiego
 • 2006 – 2015 Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie   2005-2007 Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie​


Członkostwo w organizacjach polskich i międzynarodowych​

 • 2018 - obecnie, Członek zespołu redakcyjnego The Asia-Pacific Journal of Financial Studies
 • 2018 Członek Rady Programowej Konferencji The International Scientific Conference “Business Education in the 21st Century”, Macedonia, Tetevo, 2018
 • 2006 - obecnie Członek Klubu Rzymskiego
 • 2006 – obecnie członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prowadzone zajęcia

Studia licencjackie

 • Seminarium licencjackie

Studia magisterskie

 • Finansowanie i wycena spółek technologicznych
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Relacje inwestorskie
 • Giełda papierów wartościowych
 • Polityka dywidend
 • Seminarium magisterskie

Studia doktoranckie

 • Zarządzanie wartością

Studia podyplomowe

 • Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Źródła wartości przedsiębiorstw
 • Seminarium dyplomowe

Szkolenia i inne formy kształcenia

 • Wycena 

Zainteresowanie naukowe

 • pomiar wartości
 • metodyka wyceny przedsiębiorstw
 • oczekiwania inwestorów na rynku kapitałowym
 • zarządzanie wartością
 • źródła wartości
 • koszt kapitału
 • źródła finansowania przedsiębiorstw
 • relacje inwestorskie i polityka informacyjna spółki
 • ewolucja modelu sprawozdawczości przedsiębiorstw

Udział w badaniach naukowych - ostatnie 3 lata

 • ​2019-2021 Członek zespołu badań statutowych “Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju”
 • 2019 Członek zespołu badawczego Grantu Rektorskiego “Pomiar kapitału intelektualnego SGH”
 • 2018-2019 Kierownik badań statutowych “Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego (humanistycznego)”, nr 216149/E-334/S/2018 Nr kontraktu/badania/projektu: KNOP/S18/02/18

Udział w konferencjach (referaty) - ostatnie 3 lata

2019:

 • Trade policy of the United States and China in the new era of trade wars: macroeconomic and behavioral approach, Wielka Brytania, Londyn, 2019
  2018:
  • Ethical, social and governance aspect of social responsibility indexes - comparative analysis of European SRI indices”, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem: NADZÓR KORPORACYJNY – INSTYTUCJE, STANDARDY, RAPORTY, Łódź 2018
  • Rational Investors in Effective Market Hypothesis, Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Międzyzdroje 2018
   2017:
   • From Homo Oeconomicus to Homo Altiore (Holistic). In the Search of a New Paradigm, 22nd EBES Conference – Rome 2017
   • Racjonalni inwestorzy zamiast racjonalnych oczekiwań w hipotezie rynku efektywnego, VII Inter ntional Scientific Conference" Efficiency as a Source of the Wealth of Nation", Wrocław 2017
   • Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market, XVIII MĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA ZARZĄDZANIE FINANSAMI, Międzyzdroje 2017

   Publikacje - ostatnie 5 lat

   2021

   • M. Mikołajek-Gocejna, Estimation, Instability, and Non-Stationarity of Beta Coefficients for Twenty-four Emerging Markets in 2005-2021, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 370-395, 2021
   • M. Mikołajek-Gocejna, Europejski rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych - perspektywa rynku kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2021
   • M. Mikołajek-Gocejna, Index of national SRI practices: Comparative analysis of global SRI indices [in:] The Economics of Sustainable Transformation, ed. A. Pluta-Zaręba, A. Szelągowska, Routledge, London 2021​

   2019

   • M. Mikołajek-Gocejna, The structure of the socially responsible investment market - global comparative analysis, International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), Vol. 4, No 3/2019
   • M. Mikołajek-Gocejna, W. Dugiel, Trade Policy of the United States and China in the new era of Trade Wars: Macroeconomic and Behavioral Approach, Proceedings of the 45th International Academic Conference, London International Institute of Social and Economic Sciences 2019

   2018 

   • M. Mikołajek-Gocejna, Europejski rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych, MARKETING I RYNEK, Nr 11/2018 
   • M. Mikołajek-Gocejna,  Ethical, social and governance aspect of social responsibility indexes - comparative analysis of European SRI indices, COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Vol. 21, No 3/2018

   2017

   • M. Mikołajek-Gocejna, Heuristic : Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyt 6 (90)/2017, DOI:10.18276/frfu.2017.90-04
   • M. Mikołajek-Gocejna, From homo oeconomicus to homo altiore (holistic). In the search of a new paradigm, EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, No. 5 (3)/2017, DOI:10.15604/ejss.2017.05.03.004
   •  M. Mikołajek-Gocejna, T. Urbaś, Racjonalni inwestorzy zamiast racjonalnych oczekiwań w hipotezie rynku efektywnego, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Nr 481/2017 DOI:10.15611/pn.2017.481.03

   2016

   • M. Mikołajek-Gocejna, The relation between corporate social responsible and corporate financial performance - evidence from empirical studies, COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Vol.19, No 4/2016, DOI:  10.1515/cer-2016-0030

   2015

   • M. Mikołajek-Gocejna, Investor Expectations in Value Based Management,  Springer International Publishing, Cham, Heidelberg, Ney York, Dordrecht, London,   ISBN:  978-3-319-06847-3 (Online)
   • M. Mikołajek-Gocejna, Willingness to disclose information versus investors'expectations in companies listed on Warsaw Stock Exchange, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Zeszyt 412/2015
   • M. Mikołajek-Gocejna, Psychological Factors in shaping investor expectations on capital market, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 1, No 310/2015


   Zainteresowania pozanaukowe

   • ​Malarstwo