Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Marketingu Wartości : Marketing wartości
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Marketingu Wartości
 

 Marketing wartości

 

Szybko postępujące wielowymiarowe i wieloaspektowe zmiany o charakterze globalnym kreują nowe wyzwania, przed którymi stają współczesne organizacje. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych, które sprzyjają wzrostowi wartości. Dlatego też w ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwijają się teoretyczne i praktyczne badania związane z kreowaniem, pomiarem i trwałym podnoszeniem wartości. Koncepcja zarządzania wartością na dobre zadomowiła się również w marketingu. 

W literaturze rozwijane są trzy główne nurty marketingu wartości: 

  • tworzenia i dostarczanie wartości dla klienta (ang. creating and delivering customer value). Day (1990), Brown 1995, Naumann (1995), Cravens (1997), Scott (1998),
  • wartość klienta  (ang. customer value), wartość życiowa klienta (ang. value of the customer, customer lifetime value). Reichheld (1996), Kumar (2010),
  • postrzegana przez klienta wartość (ang. customer-percived value). Gronroos (1997), Anderson, Narus (1998). 

Kluczowymi pojęciami w koncepcji marketingu wartości są "wartość dla klienta" oraz "wartość klienta". W koncepcji marketingu wartości dominuje podejście prezentowane przez P. Doyle'a, w którym działania marketingowe oceniane są przez pryzmat wartości dla akcjonariuszy (ang. shareholder value).

W ostatnich latach na znaczeniu zyskują również koncepcje: wartości dla społeczeństwa – biorąca pod uwagę założenia marketingu społecznie odpowiedzialnego oraz wartości dla interesariuszy (ang. stakeholder value) uwzględniająca złożoność mechanizmów powiązań między różnymi grupami interesariuszy.​