Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Pracownicy Zakładu Marketingu Wartości  uczestniczyli w realizacji wielu projektów badawczych. Poniżej zaprezentowane niektóre z nich: :

·        Budowa wartości dla klienta jako podstawa zarządzania wartością klientów w nowej gospodarce; (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona)

·        Mikroekonomiczne warunki funkcjonowania firmy a optymalizacja portfela klientów; (dr T. Doligalski)

·        Zarządzanie usługami dla klientów jako szczególna sfera zarządzania wartością przedsiębiorstwa; (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona, dr S. Sobolewska);

·        Rozwój relacji z klientami z wykorzystaniem Internetu w kontekście budowy wartości firmy; (dr T. Doligalski, dr J. Wójcik)

·        Wzrost niepewności i ryzyka a wybory strategiczne przedsiębiorstw w Polsce, (prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz , pod kier. nauk. prof. E.  Mączyńskiej)

·        Migracja klientów a migracja wartości przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona); 

·        Relacje z klientami z wykorzystaniem Internetu w świetle migracji wartości (dr T. Doligalski):

·        Zrównoważony rozwój korporacji naftowych: koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne (dr hab. K.Majchrzak);

·        Wpływ zmian stylu życia konsumentów na migrację kapitału (dr S. Sobolewska);

·        Migracja kapitału na rynku B2C jako skutek dezagregacji  funkcji handlowych (dr J. Wójcik);

·        Wpływ reputacji na wartość przedsiębiorstwa i migracje kapitału (dr T. Dąbrowski);

·        Strategie rozwoju usług ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa (wybrane problemy), (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona, prof. dr hab. P. Masiukiewicz, dr hab. K. Majchrzak, dr T. Doligalski, dr S. Sobolewska, dr T. Dąbrowski)

·        Zarządzanie wartością klientów w przedsiębiorstwach w Polsce (badania empiryczne), (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona, prof. dr hab. P. Masiukiewicz, dr hab. K. Majchrzak, dr T. Doligalski, dr S. Sobolewska, dr A. Krzepicka, dr J. Pindakiewicz, dr J. Wójcik, mgr P. Polański)

·        Dopasowanie strategiczne technologii informacyjnych a budowa wartości przedsiębiorstwa (dr R. Orzechowski)

·        Nadzór IT jako kluczowy czynnik efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w budowie wartości przedsiębiorstwa (dr R. Orzechowski)

·        Migracja wartości IT: od produktów do usług (dr R. Orzechowski)

·        Koncepcja cyklu zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa (dr R. Orzechowski)

·        Nadzór IT a usługowy model zarządzania IT (dr R. Orzechowski)

·        Nadzór IT jako element nadzoru korporacyjnego - wpływ na efektywność wykorzystania IT (dr R. Orzechowski)

·        Nadzór informacyjny w bankach w Polsce (dr R. Orzechowski)

·        Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej w świetle współczesnych koncepcji ekonomicznych. Implikacje dla umiędzynarodowienia sfery usług transportowych (dr W.Budzyński)

The Cultural Origins of Differences in Economic Development (dr W.Budzyński)

 
 
 

 Wydarzenia