Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Marketingu Wartości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Oferta dydaktyczna
 

 oferta edukacyjna

 

Profil naukowo-dydaktyczny Zakładu Marketingu Wartości jest ściśle powiązany z potrzebami w zakresie dydaktyki, praktyki gospodarczej oraz rozwijającej się dyscypliny nauk zarządzania i marketingu.

Pracownicy Zakładu Marketingu Wartości prowadzą następujące przedmioty:

Studia dwustopniowe:

 • Marketing [110480-1178] - dr Tomasz Dąbrowski
 • Marketing na rynku instytucjonalnym [230540-1178] - dr Tomasz Dąbrowski
 • Nowe technologie w marketingu [230790-0099] - dr Tymoteusz Doligalski
 • Strategie marketingowe [231430-1178] - dr Tomasz Dąbrowski
 • Public Relations [240940-0336] - dr hab. prof. ndzw. Katarzyna Majchrzak
 • Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa [137230-1178]- dr hab. prof. ndzw. Katarzyna Majchrzak, dr Tomasz Dąbrowski
 • Zarządzanie wartością klienta [234760-0336] - dr hab. prof. ndzw. Katarzyna Majchrzak
 • Etyka w biznesie [222160-0336] – dr hab., prof. ndzw. Katarzyna Majchrzak
 • Warsztaty z zastosowania narzędzi finansowych w marketingu [238800-1178] dr Tomasz Dąbrowski
 • Biznesplan (e-learning) [121049-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie [224380-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie (e-learning) [224389-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • Effective IT Management in Corporate [224381-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • IT in Business Strategy [132211-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • IT w strategii przedsiębiorstwa [132210-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • Zarządzanie usługami IT [235360-0160] - dr Remigiusz Orzechowski
 • Techniki reklamy [136069-0048] - dr Wojciech Budzyński
 • Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym [236279-0048] - Wojciech Budzyński
 • Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki [236289 - 0048] - Wojciech Budzyński

Studia podyplomowe prowadzone przez pracowników Zakładu Marketingu Wartości

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie (18 edycji)
Kierownik – prof. dr hab. Andrzej Herman; Sekretarz naukowy – dr Remigiusz Orzechowski

 

 Oferta dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.