Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie : O Zakładzie – Zakład Marketingu Wartości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - O Instytucie
 

 Historia Zakładu Marketingu Wartości

 

Zakład Marketingu Wartości odwołuje się do tradycji Katedry Marketingu, która powstała w okresie przekształcania wydziałowej struktury SGPiS w strukturę kolegialną, tworzoną wraz z powrotem do historycznej nazwy uczelni – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Katedra Marketingu została powołana Uchwałą Senatu SGH z dnia 22 kwietnia 1990 r. w ramach Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Twórcą i pierwszym kierownikiem Katedry był nieżyjący już dr hab. prof. SGH Antoni Kantecki.

Prace badawcze i aktywność dydaktyczna zespołu pracowników w pierwszych latach koncentrowały się wokół koncepcji marketingu, jego istoty, głównych uwarunkowań i instrumentów oraz rozwiązań organizacyjnych. Pod koniec lat 90. tematyka badań podejmowanych przez pracowników Katedry ewoluowała w kierunku analizy rynkowych uwarunkowań procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw oraz możliwości wykorzystywania doświadczeń krajów UE w określaniu kierunków zmian organizacji marketingu. Prowadzone były też badania nad zastosowaniami marketingu w bankowości oraz wykorzystaniem Internetu w marketingu.

Po śmierci prof. Antoniego Kanteckiego w lutym 2006 r. kierownikiem Katedry została dr hab. prof. SGH Barbara Dobiegała-Korona. Priorytety badawcze skoncentrowano wówczas na zarządzaniu wartością klienta, marketingu wartości, e-marketingu oraz marketingu bankowym. Po odejściu prof. Barbary Dobiegały-Korony na emeryturę w 2012 r. Zakład włączony został  do Instytutu Zarządzania Wartością, a jego kierownikiem został Dyrektor tego Instytutu prof. dr hab. Andrzej Herman.

Głównym obszarem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu stała się rola marketingu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. W ramach tego obszaru rozwijane były badania nad strategiami pomiaru i wzrostu wartości klientów, wpływem migracji klientów na migrację kapitału i wartość przedsiębiorstwa. W październiku 2013 r. biorąc pod uwagę między innymi zainteresowania badawcze pracowników i prowadzone przez nich zajęcia dydaktyczne zdecydowano o zmianie nazwy Zakładu na Zakład Marketingu Wartości. Kierownikiem Zakładu została dr hab. Katarzyna Majchrzak.​​