Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Katarzyna Majchrzak
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością - Zakład Wartości Klienta - Skład osobowy
 

 dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH

 

katarzyna-majchrzak.jpeg

PEŁNIONE FUNKCJE

• Profesor SGH, Kierownik Zakład Marketingu Wartości, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
• Kierownik badań KBN „Koniunktura w handlu”
WYKSZTAŁCENIE
• Doktor habilitowany zakresie nauk o zarządzaniu, SGH
• Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, SGH
• Magister nauk ekonomicznych, SGH
• Studia podyplomowe „Zarządzanie wartością firmy”, SGH
• Studia podyplomowe „Marketing & PR" Szkoła Bernarda Tapie w Marsylii

OFERTA DYDAKTYCZNA

Prowadzone przedmioty

• Zarządzanie Wartością Klienta
• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
• Zarządzanie Reputacją
• Public Relations

Seminaria magisterskie
• Budowa tożsamości przedsiębiorstwa
• Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
• Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa
• Public Relations

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
1999-2007 – Dyrektor Biura PR i Promocji w PKN ORLEN SA
1996-1999 – Kierownik Biura PR i Marketingu w Zachodnim NFI oraz firmie zarządzającej International Westfund Holding Ltd
1994-1995 – Zastępca Dyrektora Biura Marketingu w Hortex Sp. z o.o.

OBSZARY BADAWCZE
• Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa
• Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
• Budowa i zarządzanie tożsamością korporacyjną
• Public Relations
• Badania koniunktury

PUBLIKACJE
• Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
• Wyzwania etyczne współczesnych przedsiębiorstw, w Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce, redakcja naukowa Jadwiga Bakonyi, Joanna Dzieńdziora, Olimpia Grabiec, Małgorzata Smolarek, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 279-296.
• Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wartość dla klienta, w Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, redakcja naukowa Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011, s. 67-75.
• Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość dla klienta, w „Zarządzanie wartością klienta; Pomiar i strategie”, redakcja naukowa Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, s. 349-363.
• Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa: koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne korporacji naftowych, w Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją Barbary Dobiegała-Korona, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, 2009, s. 142-168.
• Reputacja jako podstawa relacji przedsiębiorstwa z klientami, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Niepewność i zaufanie za zachowania nabywców, praca zbiorowa pod redakcją Lechosława Garbarskiego i Jolanty Tkaczyk, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 601-612.
• Wpływ reputacji przedsiębiorstwa na budowę jego wartości w warunkach globalizacji, w: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 376-385.
• Błędy w nadzorze korporacyjnym w banku Societe Generale, w: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, praca zbiorowa pod redakcją Piotra Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 89-105.
• Dialog z interesariuszami w naftowych korporacjach ponadnarodowych jako koncepcja dostosowania się do wyzwań globalnych w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych; praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej; SGH, tom II, Warszawa 2008, s. 363-381.
• Customer as a value co-creator w Innovations in customer value creation, Edited by Barbara Dobiegała-Korona, Piotr Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2011, s. 55-80.
• How to build a new brand, w “Economics & Business Administration Journal” Vol II, Warsaw School of Economics Publishing, Warsaw 2010, s. 109 – 118.
• “Corporate Image Creation: the Case of PKN ORLEN” w “Value Creation in the Era of Service Economy”, Edited by Andrzej Herman, Andrzej Szablewski; Collegium of Business Administration; Warsaw School of Economics; Warsaw 2008.
• „Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa” w „Zeszyty Naukowe” 2007 nr 1 (13), 2008 nr 1 (14); Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli; Stalowa Wola; 2008; strony 197-206
• „Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa” w „Zeszyty Naukowe” 2008 nr 1(51) ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Warszawa 2008; strony 73-99.
•  Badania okresowe publikowane co kwartał od 1993 roku „Koniunktura w handlu”; Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa; Zakład Wydawnictw Statystycznych; Warszawa 1993 - 2012, strony 1-36.

HOBBY
• Podróże
• Pływanie (w przeszłości kariera zawodnicza)

KONTAKT
• e-mail: katarzyna.majchrzak*pmm.biz.pl lub katarzyna.majchrzak*sgh.waw.pl (zamiast * wstaw @)
• telefon: (22) 5649305 (Zakład Wartości Klienta)