Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie

 

W dniach 21-22 października w ramach grantu naukowego pt.: „Sustainability warunkiem przetrwania kryzysu” (nr NN 115253939) odbyła się w naszej uczelni międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana” Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie” zorganizowana przez Katedrę Systemów Zarządzania przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora SGH – Prof. dr hab. Tomasza Szapiro. W konferencji wzięło udział 180 osób reprezentujących większość liczących się w kraju ośrodków akademickich ale w konferencji wzięli udział także przedstawiciele ośrodków akademickich USA, Kanady i Meksyku.

Jeden z paneli tej konferencji zorganizowany był z okazji jubileuszu 80-lecia Prof. inż. dr hab. Wiesława Grudzewskiego. Na tę sesję przybyli liczni wychowankowie profesora i jego byli uczniowie z kraju i zagranicy. Dobrą tradycją akademicką jest uczczenie działalności Jubilata specjalnym wydawnictwem. Właśnie wychodzi nakładem wydawnictwa DIFIN w Warszawie specjalna księga jubileuszowa. W księdze tej opublikowane zostały zdarzenia z bogatego dorobku Profesora jak również artykuły uczniów i przyjaciół osobiscie dedykowane profesorowi.
 
 
Po uroczystej sesji Jubileuszowej w czasie której głos zabrali przedstawiciele władz uczelni w osobach: JM. Rektora SGH – prof. dr hab. Tomasza Szapiro i Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Prof. dr hab. Romana Sobieckiego,nastąpiło uroczyste odczytanie listów gratulacyjnych i osobistych wystąpień licznych organizacji i stowarzyszeń naukowych takich jak: Prezesa PAN-u, V-ce przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, V-ce Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,Rektorów i Dziekanów wielu uczelni z jakimi był i jest związany Profesor Grudzewski. Uroczystość tę prowadził jeden z wybitnych uczniów Profesora Grudzewskiego – Prof. dr hab. Waldemar Karwowski z University of Central Floryda w Orlando.
 
Kolejne punkty konferencji to panele dyskusyjne, do których poprowadzenia zostali zaproszeni wybitni polscy i zagraniczni twórcy i praktycy.

W ramach PANELU I zatytułowanego „Koncepcje sustainability w nowych paradygmatach zarządzania", który prowadził: prof. dr hab. Andrzej Koźminski (twórca , założyciel i prezydent Akademii im. Leona Koźmińskiego) omówiono takie kwestie jak:

 1. Definicja „sustainability dla potrzeb teorii i praktyki zarzadzania;
 2.  
 3. Czy Sustainability to utopia czy realna perspektywa dla obecnej teorii ipraktyki;
 4.  
 5. Pozytywne i negatywne konsekwencje ideologii zrównoważonego rozwoju;
Uczestnikami Panelu byli:
 • Prof. dr inż. W.M.Grudzewski (członek PAN, Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN)
 • Prof. dr hab. Waldemar Karwowski (University of Central Floryda, Orlando)
 • Prof. dr inż. Tom Wielicki (Kalifornia State University, Fresno)
 • Prof. dr hab Adam Noga (Akademia im. Leona Koźmińskiego)
 • prof. dr hab. Stanisław Rudolf z Uniwersytetu Łódzkiego​.
PANEL II „Paradygmaty współczesnego przedsiębiorstwa - nowe koncepcje zarządzania”. Prowadził panel: prof. dr hab. Andrzej Herman (Instytut Zarządzania Wartością – KNOP) Tezy wokół których koncentrowała się dyskusja obejmowały następujące kwestie:
 1. Który z opublikowanych w literaturze przedmiotu paradygmatów przedsiębiorstwa należy uznać za najważniejszy i dlaczego?
 2.  
 3. Czy definicje współczesnego przedsiębiorstwa powinny ulec zmianie i dlaczego?
 4.  
 5. Czy współczesne modele biznesu/przedsiębiorstwa odpowiadają wyzwaniom XXI wieku?
Uczestnicy panelu:
 • Prof. dr hab. Jan Klimek(KNOP SGH)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (KNOP SGH)
 • Dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski (KNOP SGH)
 • Dr Marek Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Drugi dzień konferencji poświęcony został kwestiom bardziej praktycznym i tak:
PANEL III „Nowe technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem” Poprowadził: Dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej – Dyrektor Centrum Informatycznego tej uczelni.
Tezy wokół których koncentrowała się dyskusja to:
 
 1. Czy technika i technologia rzutują na zarządzanie?
  • Jak to jest w życiu społecznym, a jak w prywatnym?
  • Jak to jest w poszczególnych dziedzinach zawodowych?
 2. Jak zmiany techniki i technologii zmieniają firmy i ich otoczenie?
  • Jak zmiany techniki i technologii zmieniają zarządzanie lub jakie wyzwania stawiają przed zarządzaniem?
 3. Jak zmiany techniki i technologii zmieniają ludzi i ich aktywność?
  • Jaka jest wizja przyszłości w tym względzie?
Do udziału w dyskusji panelowej zostali zaproszeni praktycy:
 • Macieja Byczkowskiego, Prezes Zarządu European Network Security Institute
 • Jerzego Cichowicza, Prezesa Zarządu Kalokagathia Sp. z o.o.
 • dr Romana Durkę, Prezesa Zarządu Kapsch Polska
 • Arkadiusz Lefanowicza Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska
 • dr Grzegorz Sibigę, Instytut Nauk Prawnych PAN,
PANEL IV Temat panelu: stanowiły „Modele sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny” a prowadzącą panel była: prof. dr hab. Irena Hejduk przewodnicząca konferencji, kierownik grantu, kierownik Katedry Systemów Zarządzania.
Tezy, wokół których koncentrowała się dyskusja:
 
 1. Zintegrowany model „sustainability” czy możliwe jest jego zastosowanie w praktyce funkcjonowania polskich przedsiębiorstw?
 2.  
 3. Prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach grantu: NN 115 253939 pt: „Sustainability warunkiem przetrwania kryzysu.”
 4.  
 5. Rekomendacje dalszych badań.
Uczestnicy panelu:
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek (UMCS Lublin)
 • Dr Barbara Kozłowska (Politechnika Łódzka)
 • Dr Stanisław Strzelczak(Politechnika Warszawska)
 • Dr Sebastian Bakalarczyk (Politechnika Łódzka)
 • Prof. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej)
 • Gość specjalny: prof. dr Adam Sułkowski z Massachusetts University Dartmouth (obserwator na szczycie klimatycznym w Warszawie), który przedstawił temat Mierzenie efektów koncepcji sustainability – Best practices of the World.
Zarówno uczestniczący w dyskusjach panelowych jak i pozostali uczestnicy konferencji bardzo wysoko ocenili zarówno sama organizację, jak i przebieg konferencji a zwłaszcza wytyczenie kierunków dalszych badań , które powinny antycypować dzisiejsze kierunki tak aby udzielic odpowiedzi na pytanie: jak będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo przyszłości, jakim wyzwaniom powinno podlegać i czy koncepcja „sustainability spełnia te wyzwania.