Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Systemów Zarządzania | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Systemów Zarządzania - Publikacje
 

 Ostatnie publikacje pracowników Zakładu Systemów Zarządzania

 

Instytut prowadzi blog naukowy dostępny pod adresem ValueComesFirst.pl. Zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi na blogu tekstami, włączenia się w dyskurs poprzez umieszczanie komentarzy pod artykułami, a także do subskrybowania profilu blogu w serwisie Facebook.

Zobacz również: publikacje pracowników Instytutu oraz Zakład Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa.

Masiukiewicz P. Piramidy finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015
pramidy finansowe.png
​ P. Masiukiewicz P. Podatek bankowy, CH Beck, Warszawa, 2013 10662.png
​​Górak-Sosnowska K. Masiukiewicz P. Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013 bank. muzułmańska.jpg
Masiukiewicz P. Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu.pl,Warszawa, 2012 Ryzyko_duzych_bankow_perspektywa_[516]_300.jpg

Przedsiębiorczosc nowych mediow

red. Irena Hejduk

Oficyna Wydawnicza SGHWarszawa 2013

W XIX wieku rewolucja przemysłowa odmieniła środowisko społeczne i zrodziła naukowe zarządzanie. Obecnie obserwowane zmiany dokonają jeszcze większej rewolucji technicznej i wywołają potrzebę zweryfikowania podstaw dyscypliny zarządzania oraz wskazania elementów nowego paradygmatu zarządzania. O tym, jakie paradygmaty będą rządziły współczesną nam rzeczywistością, zaskakująco trafnie już w 1982 r. napisał Robert Nasbitt w swojej pracy Megatrends. Wymienił w niej takie trendy, jak: decentralizacja, sieciowość, wysokie technologie, społeczeństwo informacyjne. Dziś mamy okazję obserwować funkcjonowanie tych paradygmatów w praktyce. A może takim megatrendem - paradygmatem zarządzania - okaże się koncepcja sustainability, nad którą pracuje już dziś wiele ośrodków naukowych w amerykańskich i europejskich szkołach biznesu. Sustainability to zdolność przedsiębiorstwa do: ciągłego uczenia się, adaptacji i rozwoju, rewitalizacji, rekonstrukcji, reorientacji w celu utrzymania trwałej i wyróżniającej się pozycji na rynku przez oferowanie dzisiejszym i przyszłym nabywcom ponadprzeciętnej wartości - dzięki organicznej zmienności konstytuującej modele biznesowe, a wynikającej z kreowania nowych możliwości i celów przy jednoczesnym równoważeniu interesów różnych grup. Coraz więcej ośrodków badawczych i naukowych, podobnie jak wielu praktyków, stawia sobie pytanie o przyszłość zarządzania. Czy dokonamy przełomowych zmian, odrzuciwszy w teorii i praktyce to, co kształtowało się przez lata, i sformułujemy nowy, rewolucyjny paradygmat trwałego, odnawialnego, zdolnego przetrwać różne technologiczne wyzwania modelu biznesu? Czy też wybierzemy wariant ewolucyjny powolnej adaptacji ex post pojawiających się technologii do przyjętego w przeszłości modelu biznesu? Na te pytania nie odpowiemy jeszcze w ramach tej publikacji, ale stanie się ona - i tego oczekujemy - przyczynkiem do dalszej dyskusji o tym, w jakim stopniu pojawiające się wciąż nowe technologie i wynalazki techniczne oraz technologiczne innowacje zmieniają współczesne modele biznesu.

Czytaj więcej...

Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania

Wiesław M. Grudzewski
Irena K. Hejduk
Anna Sankowska
Monika Wańtuchowicz

Polt​​ext, Warszawa 2010

Przyszłość zarządzania nurtuje rzesze naukowców i praktyków. Ustosunkowując się do tej kwestii, Autorzy książki proponują nowe paradygmaty, formułują nowe interpretacje teorii i praktyki zarządzania, zwracają uwagę na konsekwencje rewolucyjnych zmian w nauce dla zarządzania. Jednak przede wszystkim podążają w kierunku nowej interpretacji przedsiębiorstwa przyszłości – sustainable enterprise, które na ogół kojarzone jest z ideą zrównoważonego rozwoju, tymczasem może mieć zupełnie nową, dopełniającą racjonalność. Jaką? Sustainablity to nowatorski pomysł na biznes trwały, odnawialny, zdolny przetrwać różne okoliczności, biznes, którego procesy zapewniają mu witalność w nieprzewidywalnym i turbulentnym otoczeniu.

Czytaj więcej...

Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie

Wiesław M. Grudzewski
Irena K. Hejduk
Anna Sankowska
Monika Wańtuchowicz

Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009

Budowanie relacji opartych na zaufaniu jest niezbędne we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W książce tej zaprezentowano główne koncepcje, narzędzia i zastosowania kategorii zaufania w nowoczesnym zarządzaniu. Uwzględniono zachodzące obecnie zmiany związane przede wszystkim z przejściem od zarządzania kompetencjami twardymi do zarządzania kompetencjami miękkimi, powszechnym zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i turbulentnym otoczeniem, w którym działają przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective

Wiesław M. Grudzewski
Irena K. Hejduk
Anna Sankowska
Monika Wańtuchowicz

CRC Press, New York 2008

Already a significant human factor issue, trust is an especially hot topic in today’s business world where so much of the contact is virtual. Providing the first elaboration on this subject, the authors conduct an interdisciplinary investigation into the many facets of trust as they relate to the design and management of virtual business environments. They explore trust between organizations, between business partners, as well as trust between employer and employee. Involving theory and practice, this work provides the first scientific and systematic evaluation of global trends and practices regarding trust between people in all aspects of their professional lives.

Czytaj więcej...

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych

Wiesław M. Grudzewski
Irena K. Hejduk
Anna Sankowska
Monika Wańtuchowicz

Difin, Warszawa 20047

Z rezenzji prof. dr hab. biskupa diecezjalnego Andrzeja Dzięgi:
To jest dzieło o prawdziwym zaufaniu. Pracodawcy do pracownika, pracownika do pracodawcy. Pracowników nawzajem do siebie. Zwykłego zaufania pomiędzy ludźmi, chociaż wpisanego w twardą rzeczywistość życia gospodarczego. Znowu powraca myśl Jana Pawła II, przywoływana już jako klasyczna teza katolickiej nauki społecznej, że te relacje muszą być partnerskimi relacjami. Partnerzy sobie ufają. Liczą na siebienawzajem. Są sobie potrzebni. (...). Ufam, że to opracowanie otworzy nowy etap dyskusji wokół problematyki zarządzania, organizacji wspólnych działań i odpowiedzialności za wspólne sprawy. Bardzo nam takiej dyskusji brakuje w Polsce i w Europie. Myślę, że także w świecie.

Czytaj więcej...

​​​

Wykaz publikacji zagranicznych i obcojęzycznych

Autor: Prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz

A.    Publikacje w czasopismach punktowanych

Rok 2008-2011

 1. Crises in Banks Versus State Intervention, Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Perspektywiczne opracowania nauki i techniki” 2008, vol. 1, Ekonomiczne nauki. Banki i bankowy system, Nauka i Studia, Przemyśl, 2008
 2. Management of Banks in Crisis. Main Areas of Research, w: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dniepropetrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Zbirnik naukowych prac, Wipusk 236, tom V, Dniepropetrowsk, Ukraine, February 2008
 3. Crises in Banks Versus State Intervention, Ekonomika: problemi teorii ta praktiki. Zbirnik naukowych prac. Wipusk 244, Tom IV, Dniepropietrowskij Nacionalnyj Uniwersytet,  Dniepropetrowsk, Ukraine, November 2008
 4. Islamic Banking, Economics and Business Administration Journal, no 1/2009
 5. Crisis in Banking – Two Balls Theory, Pridneprovsky Research Journal, no. 9/2009
 6. Crisis Threat and Banking Reform Trends, Perspectives of Business, Innovations, Economics Journal, Prague, no 6/2010
 7. Valuation of the Clients Credibility Versus Information System, w: Information Technology in Management and Marketing, (ed.) M. Kubina et.al., Faculty of Management Science and Informatics University of Żilina, Żilina, 2010
 8. Crisis Threat and Banking Reform Trends w: Ekonomika: problemi teorii ta praktiki, Dniepropetrowskij Nacionalnyj Uniwersytet, Zbirnik naukowych prac, Wipusk 262, tom VIII, Dniepropetrowsk, Ukraine, 2010
 9. Postcrisis Change of Trust in Poland and in the World, Warsaw, 2011, artykuł na stronie recenzowanej www  Zarządu Krajowego PTE, www.pte.pl
 10. Innovations in Customer Value Creation, (ed). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 11. Strategic Decision – Bank Rehabilitation or Bankruptcy, w: Management Under Conditions of Risk and Uncertainty, (ed.) B. Domańska-Szaruga, W. Wereda, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2011
 12. Measurement of Clients Trust in Business, in: Theory of Management, Scientific Papers, No. 3, (ed.) Ś. Hittmar, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011
 13. Structured Products as Innovation in Banking Market, in: Innovations in Customer Value Creation, (ed). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
 14. Crime and Irregularities in Relation to Bank Bankruptcies, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, pod red. J. Grzywacza i S. Kowalskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ, Płock, 2011
 15. Banking Tax in European Union, (współautor P. Dec), w: Annals of Dunarea de Jos University of Galati, Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Galati, no.  2/2011

 

 

Rok 2012

 1. Change of Trust in the Crisis versus Client’s Capital Lose, in: Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds) B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012  (4 p)
 2. Specific of Client’s Value Models in Financial Institutions (współautor E. Wierzbicka) in: Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds) B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012   (2p)
 3. Customer Value Creation. Theory and Practice, (eds). B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz, Warsaw School of Economics Press, Warszawa, 2012 (4 p)
 4. Financial Leverage Models versus Bankruptcy Enterprises, w: Journal of International Scientific Publications. Economy & Business, Sofia, vol. 6, no. 4/2012  (współautor M. Nowak)  (3 p)
 5. Rehabilitation Proceedings and Company Value, w: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, wyd. I, uzupełnione, red. nauk. S. Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012 (4 p.)
 6. Special Taxes in Banking, (współautor P. Dec), w: Perspectives of Business, Innovations, Economics Journal, Prague, no. 11 /2012  (2 p.)
 7. Stress Tests in Feasibility Study, in: Theory of Management no. 5, Scientific Papers, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2012  (4 p.)

Rok 2013

 1. Behavioral Factors of Price Bubbles and Their Influence on the Formation of a Crisis (współautor P. Dec), in: International Journal of Multidisciplinary Research & Advances in Engineering (Indie), Vol. 5, no. II, April 2013, pp. 1-16 (2 p.)
 2.  Application of Marketing Instruments in the Banking Crisis, (współautor P. Dec), in: „Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society”, (ed.) M. Kaczmarczyk, OW Humanitas, Verbum, Praha, 2013 (2 p.)
 3. Management of Financial Safety Net in Poland, Management Trends in Theory and Practice, Scientific Papers, Faculty of Management Science and Informatics, Institute of Management by University of Zilina, 2013 ( 4 p.)
 4. Recovery and Resolution Regime in Polish Financial Market, w: Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo PWSZ, Płock, 2013 (4 p)
 5. Stress Test in Banking – Case of Europe and USA, (współautor P. Dec), International Scientific and Practical Congress “Economic Development of the EU and CIS Countries in Globalization”, ISAE Consilium, Bern, Swiss, 2013 (2 p)
 6. Dysfunctions and Risks of Big Financial Institutions, (współautor P. Dec), Business Systems and Economics, research journal, (Litwa) no 3/2013  (2 p.)
 7.   Stress Test in Banking - Main Theoretical and Practical Aspects, (współautor P. Dec), Indian Journal of Applied Research (Indie), vol. 3, no. 7/2013 (2 p)
 8. Receivership in banking: Theory and practice, in: Corporate Governance in the Banking Sector, ed. P. Urbanek, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, 2013 (7 p)

Rok 2014

 1. Crisis Taxes - Threats and Opportunities, Baltic Rim Economies, journal, University of Turku, Finland, no 2/2014 s. 77 (4p)
 2. Behavioral Aspects of Price Bubbles – Case of Real Estate, (co-author P. Dec), International Journal of Sustainable Economy, Slowenia, vol. 6, no 2/2014, p. 189-200 (2p)
 3. Deactivation Instruments of Payment Delay, Acta Oeconomica Universitatis Selye, no. 3/1/2014 (współautor P. Bondarowski) (Słowacja) p.153-163  (2p)
 4. Measures of Success in Small and Medium-Sized Business in Poland, (współautor P. Dec), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, no 1/2014 s. 66-77  (3p)
 5. Financial Leverage for Rehabilitation Proceeding of Enterprise, Studia Prawno- Ekonomiczne,  Łódzkie Towarzystwo Naukowe nr 92/2014 (s. 181-196) (7p)
 6. Liquidity Management in the Circumstances of Bank Run, Theory of Management no. 7/2014 (Słowacja) (s. 84-87) (4p.)
 7. Изменения в системе финансовой безопасности, на примере Польши, "Известия Иркутской государственной экономической академии” no. 4/2014 (Rosja) s. 162-170 (4p)
 8. Payment Bottlenecks in the European Union and in Poland, (co-author P. Dec), w: Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej, red. M. Górski, J. Górka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2014 (2p)
 9. The Support System Small and Medium Business, (współautor P. Dec), Research in World Economy, (Toronto), vol. 5, no. 2/2014, s. 143-150 (2p.)
 10. Development of Islamic Banking. Multicultural Aspects, Journal of Intercultural Management vol. 6, no 3/2014 (10 p.) s. 167-176
 11. Responsibility of Bank Managers, Krakowskie Studia Małopolskie, nr 19/2014 (4 p.)

Rok 2015

 1.   Economic Crime and Determinants of Black Market Loans (co-author Dec P.), Transformations in Business & Economics, International Journal (Kaunas), vol. 14, no 2 (35)/2015   (lista filadelfijska, 8 p.) s. 117-132
 2. Resistance of Islamic Banking to Crises, in: Considerations about the Economy, ed. D. Niedziółka, Warsaw School of Economics Press, Warsaw, 2015 (5 p.) s.45-68
 3. Doctrine of Public Good in Banking versus State Intervention, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 10, no. 1/2015  (14 pkt.) s.55-67

45.  HFT Transaction - Risk and Regulations, Indian Journal of Applied Research, (India) no 10/ 2015 (5 p.) s. 22-25

 1. Proclaim Rules of Economy Law. Need of New Treatment, (co-aut. S. Morawska), Theory of Management no 8/2015, (Slovakia) (2 p.) s. 52-57
 2. Bad Banks as Support Instrument for Crisis Deactivation, American International Journal of Social Science (USA) vol. 4, no. 4/2015 (5 p.) s. 28-33
 3. Models of Financial Responsibility of Managers, Journal of Applied Management and Investments (Ukraine), vol. 4, no 4/2015 (4p.) s. 243-251
 4. Prospects for Small and Medium-Sized Businesses: A Comparative Study of Poland and Kazakhstan, (co-author Dec P., Belyanin D.), Central Asia Business Journal, (Kazakhstan), vol. 7, no. 1/ (2 p.) 2015 s. 38-61
 5. Global Risk - Monograph Review: Shadow Banking. Systemowa innowacja finansowa by K. Solarz, Bezpieczny Bank nr 2/2015 ( 13 pkt.) s. 126-132
 6. Crisis Marketing and Bank Runs, (co-aut. A. Howzan) Procedia. Social and Behavioral Sciences, (London),  vol. 210/2015 , (5 pkt.)  p. 146-153

Rok  2016

52.  Cultural-Religious Factors Versus Success in Business, Journal of Intercultural Management no ? /2016 (Konf. Clark University, 11 p.) w druku

53.  Restructuration and recovery of enterprises. Break of barriers, Theory of Management Zilina, 2016 (5 pkt.) w rec.

 

 1. Functions of the banks in restructuration of enterprises and survival capital, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2016 (12  p)

 

b/ publikacje nierecenzowane lub niepunktowane

 1. L`autogestion ouvriere dans le commerce, Bulletin Union Internationale des  

            Syndicats des Travailleurs du Commerce, Prague, no 86/1979

 1. Raboczeje samouprawelenije w torgowle, Biuletien Meżdunarodnoje Objedinienie Profsojuzow Rabotnikow Torgowli, no. 86/1979
 2. Banking Transformation in Poland, Centrum Informacji Menedżera, paper, Warsaw, December, 1992
 3. Increasing Significance of Business Information Management, Warsaw, 2009, www.sgh.waw.pl/knop
 4. Management of Bank Rehabilitation – Main Problems, Warsaw, 2010, www.sgh.waw.pl/km
 5. Management of Bank in Crisis, Warsaw, March, 2011,  www.ValueComesFirst.pl
 6. Toward a Stronger Insolvency Framework in Poland, Report The World Bank Group, New York, April 2013, paper (udział ekspercki P. Masiukiewicz)
 7. Doctrine of Public Good in Banking versus State Intervention, Contemporary Issues in Economy. Market or Government? ed. A. P. Balcerzak, Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University, Research Working Papers, no 38/2014
 8. Crisis Marketing and Bank Runs, (co-author A. Howzan), 4th International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul, 2014, www.sciencedirect.com
 9. Doctrine of Public Good in Banking versus State Intervention, Contemporary Issues in Economy. Market or Government? ed. A.P. Balcerzak, Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University, brochure, Toruń, 2015
 10. Models of Financial Responsibility of Managers, in: Prospects for effective managerial decisions in business and projects, International Humanitarian University, Odessa, Ukraine, 2015 (conference book)
 11. Pyramids Scheme – A Continuum to Value Destruction, Prakseologia i Zarządzanie nr 1/2016
 12. Payments in Business. European Payment Index, in: Conference Book, International Humanitarian University, Odessa, Ukraine, 2016