Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Geografii Ekonomicznej : Badania Naukowe
Katedra Geografii Ekonomicznej
 

 BADANIA NAUKOWE PRACOWNIKÓW KATEDRY

 

​prof. dr hab. Kazimierz Kuciński

 • Kierownik badania stautowego
   pt.: "Ryzyko lokalizacyjne przedsiębiorstw w Polsce"
 • Własne zadanie badawcze realizowane w roku 2014                                              pt.:  "Lokalizacyjna perspektywa bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw",
  "Ład przestrzenny jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" - temat badawczy zrealizowany w roku 2014 dla Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Tematy badawcze zrealizowane w ramach  projektu badawczego "Wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w rozwój myśli ekonomicznej"
  Nauki przyrodnicze, geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2013); Filozofia i metodologia nauki w Szkole Głównej Handlowej w Warszwie" (2014) - Konsultacje

 dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH

 

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

 • Badania Naukowe: 2014
  "Kształtowanie lokalnych instytucjonalnych podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się biogospodarką"  pod kierunkiem dr hab. Doroty Niedziółki realizowane w ramach badania Regionalne źródła wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.         "Polska na tle europy i świata" w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej –Majkowskiej.
  "Ryzyko lokalizacyjne a bezpieczeństwo ekonomiczne elektrowni", ramach badania statutowego Ryzyko lokalizacyjne przedsiębiorstw w Polsce pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Kucińskiego
 • Badania Naukowe: 2013
  Dorota Niedziółka, Tomasz Cuper "Ryzyko dywersyfikowane i ryzyko niedywersyfikowane w lokalizacji przedsiębiorstw energetycznych z uwzględnieniem faktu występowania globalnej gospodarki", w ramach badania statutowego pt. Ryzyko lokalizacyjne przedsiębiorstw w Polsce, kierownik prof. dr hab. K. Kuciński
 • Badania Naukowe: 2012
  Dorota Niedziółka, Robert Sasin "Rola przedsiębiorczości w migracji kapitału inwestycyjnego na rynku energii", w ramach badania statutowego pt. Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej, kierownik prof. dr hab. H. Godlewska-Majkowska
  Dorota Niedziólka "Rola regionalizacji w tworzeniu warunków bezpieczeństwa energetycznego Polski" w: System bezpieczeństwa energetycznego Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z UE w kontekście Narodowej Strategii Spójności kierownik Paweł Bożyk, Centrum Nauki Polskiej w Krakowie: NN 116 785 040
 • Badania Naukowe: 2011
  Dorota Niedziółka, Marcin Tchórzewski "Instrumenty ekonomiczne (w tym system wsparcia finansowego) i instrumenty prawne stymulujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" , w ramach badań statutowych na temat Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw sektora energii odnawialnej w Polsce KNoP pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. K. Kucińskiego
 • Badania Naukowe: 2010
  Dorota Niedziółka Lokalizacja nowych inwestycji energetycznych w Polsce w warunkach globalizacji w ramach badań statutowych KNoP Globalizacja  a  lokalizacja  działalności  gospodarczej, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. K. Kucińskiego
 • Badania Naukowe: 2009
  Dorota Niedziółka Energetyka geotermalna a rozwój regionalny, w ramach badań statutowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Kazimierza Kucińskiego

dr Marcin Molenda

 • Badania naukowe 2018
             M. Molenda, M. Kruhlaya "Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego                         przedsiębiorstw turystycznych" (badania statutowe)
 • Badania naukowe 2017
             M. Molenda "Ekonomiczne komponenty bezpieczeństwa                                              ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych" (badania statutowe)
   

dr Anna Rutkowska-Gurak

 • Badania naukowe –statutowe 2014
  A. Rutkowska-Gurak, Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw w parkach technologicznych [w:] Ryzyko lokalizacyjne przedsiębiorstw w Polsce, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kucińskiego, KNOP, SGH, Warszawa 2014.
 • Badania naukowe –statutowe 2011   
  A. Rutkowska-Gurak, Potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Polsce jako czynnik lokalizacji parków przemysłowych i technologicznych. Innowacyjność parków technologicznych lokalizowanych na terenach poprzemysłowych, pod kierunkiem prof. dr hab. M. Bryxa, KNOP, SGH, Warszawa 2011.
 • Badania naukowe –statutowe 2010
  A. Rutkowska-Gurak, Wielkie miasta jako produkty lokalizacyjne [w:] Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kucińskiego, KNOP, SGH, Warszawa 2010.

dr Ewa Taylor

 

dr Barbara Trzcińska

 Specjalizacja badawcza: lokalne i regionalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, struktura przestrzenna przemysłu.

 

 

 

 

 
 
 

 Wydarzenia