Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Geografii Ekonomicznej : Katedra Geografii Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Geografii Ekonomicznej
 

 Katedra Geografii Ekonomicznej

 
​Katedra Geografii Ekonomicznej istnieje w SGH od momentu wprowadzenia w Uczelni katedr jako jej podstawowych jednostek dydaktycznych i badawczych. Jej powstanie wynikało z faktu, iż już od początku działalności Wyższych Kursów Handlowych, a więc od roku 1906, geografia ekonomiczna była przedmiotem nauczania jako dyscyplina o charakterze ogólno-ekonomicznym. Wykłady z geografii ekonomicznej prowadzono bez przerwy przez cały okres istnienia Uczelni. Są adresowane do wszystkich studentów. Katedra Geografii Ekonomicznej SGH była zawsze ważnym ośrodkiem dydaktycznym i badawczym w Polsce. Było to możliwe dzięki wybitnym uczonym, którzy nią kierowali, a mianowicie Antoniemu Sujkowskiemu, Jerzemu Lothowi, Mieczysławowi Fleszarowi, Stanisławowi Berezowskiemu i Irenie Fierli. Przez pewien czas w Katedrze Geografii Ekonomicznej działały dwa niezależne zakłady zajmujące się problematyką krajową i międzynarodową. Obecnie Katedra nie ma struktury zakładowej.
 

 Informacje

 

Zebrania Katedry w roku akademickim 2021/2022

Terminy zebrań w semestrze letnim 2021/2022

więcej

Zebrania Katedry w roku akademickim 2021/2022

Terminy zebrań w semestrze letnim 2021/2022

więcej

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik katedry