Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Anna Rutkowska-Gurak
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 dr Anna Rutkowska-Gurak

 

Zainteresowania zawodowe: geografia miast.

Specjalizacja badawcza: strefy przemysłowe w miastach, parki technologiczne

Publikacje:

 1. Anna Rutkowska-Gurak, Predyspozycje badacza [w:] Naukowe badanie zjawisk gospodarczych (red. K. Kuciński), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 2. Anna Rutkowska-Gurak, Lokalizacja działalności gospodarczej w wielkich miastach [w:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Nr 3/28, 2013
 3. nna Rutkowska-Gurak, Zmiany społeczno-przestrzenne w polskich miastach. Rola parków technologicznych [w:] XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Procesy gentryfikacji kontra procesy wykluczenia społecznego w polskich miastach (red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz),  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź  2012
 4. Anna Rutkowska-Gurak, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Polsce jako czynnik lokalizacji parków przemysłowych i technologicznych. Innowacyjność parków technologicznych lokalizowanych na terenach poprzemysłowych, [w:] M. Bryx (red.), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, SGH, Warszawa 2012
 5. Anna Rutkowska-Gurak, Miasta jako produkty lokalizacyjne, [w:] Glokalizacja, K. Kuciński (red.), Difin, Warszawa 2011
 6. Anna Rutkowska-Gurak, Innowacyjność koncepcji programowej kierunku studiów Zarządzanie miastem [w:] Miasto jako analog przedsiębiorstwa (red.) K. Kuciński,  SGH, Warszawa 2011.
 7. Anna Rutkowska-Gurak, Geografia miast, Innowacyjne miasto [w:] Miasto jako analog przedsiębiorstwa (red.) K. Kuciński,  SGH, Warszawa 2011
 8. Anna Rutkowska-Gurak, Innowacyjne miasto [w:] Miasto jako analog przedsiębiorstwa (red.) K. Kuciński,  SGH, Warszawa 2011
 9. Anna Rutkowska-Gurak, Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstwa, [w:] Miasto jako analog przedsiębiorstwa (red.) K. Kuciński,  SGH, Warszawa 2011
 10. A. Rutkowska-Gurak, An innovative city: impact of innovations on city development, [in:] Cities and their growth: sustainability and fractality, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 11. A. Rutkowska-Gurak, W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju, [w]: Folia Oeconomica, UŁ, 2010.
 12. A. Rutkowska-Gurak, Recenzja wydawnicza książki P. Dziekańskiego, M. A. Leśniewskiego „Polityka rozwoju regionalnego w warunkach procesów integracyjnych”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2010.
 13. Anna Rutkowska-Gurak, System osadniczy [w:] Geografia ekonomiczna (red. K. Kuciński), Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 14. A. Rutkowska-Gurak, Globalization and Location (The case of Automotive Industry), [in:]Econ’09, Journal of Economics, Management and Business, Technical University of Ostrava, v. 16, No. 2, 2009.
 15. A. Rutkowska, Rozwój parków  przemysłowych w Polsce a rola  władz  publicznych (na tle doświadczeń krajów wysoko  rozwiniętych), Monografie i Opracowania nr 480, Oficyna Wydawnicza  SGH, Warszawa  2001.
 16. A. Rutkowska, Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), Monografie i Opracowania nr 472, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.