Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Barbara Trzcińska
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 dr Barbara Trzcińska

 

Zainteresowania zawodowe: gospodarka światowa, gospodarka przestrzenna, analiza lokalizacji działalności gospodarczej, zasoby ludzkie.

Specjalizacja badawcza: lokalne i regionalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, struktura przestrzenna przemysłu.

Publikacje:

 1. B. Trzcińska, Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych, [w:] K. Kuciński (red.), Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, Cedetu, Warszawa 2014.
 2. B. Trzcińska, Współczesny obraz polskiego sektora przemysłowego, [w:] N. Pazio, K. Santarek  (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2014.
 3. B. Trzcińska, Uwarunkowania międzynarodowe, [w:] D. Niedziółka (red.), Zielona energia, Cedetu, Warszawa 2012.
 4. B. Trzcińska, Eksploatacja zasobów przyrody, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 i 2013.
 5. B. Trzcińska, Poziom rozwoju i jego następstwa, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 i 2013.
 6. B. Trzcińska, Elektroniczny aneks ikonograficzny do podręcznika, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna,  Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 7. Poziom i struktura gospodarki, [w:] I. Fierla (red.) Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, PWE, Warszawa 2011.
 8. B. Trzcińska, Procesy integracyjne w Europie, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskie, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.
 9. B. Trzcińska, Dobre zarządzanie warunkiem rozwoju miasta, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku studiów: Zarządzanie miastem, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 10. B. Trzcińska, Zarządzanie miastem jako przedmiot badania i nauczania, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku studiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 11. B. Trzcińska, Turystyka stymulatorem rozwoju światowej gospodarki, Turystyka i Zdrowie, nr 3, WSHiFM, Warszawa 2010.
 12. B. Trzcińska, Turystyka w rewitalizowanych obiektach poprzemysłowych, „Turystyka i Zdrowie”, nr 2, WSHiFM, Warszawa 2009.
 13. B. Trzcińska Różnice i podobieństwa, [w] K. Kuciński (red.), Geografia, kompendium w zarysie i zadaniach, Difin, Warszawa 2007.
 14. B. Trzcińska Pierwszy sektor gospodarki, (współautor K. Kuciński), [w] K. Kuciński (red.), Geografia, kompendium w zarysie i zadaniach, Difin, Warszawa 2007.
 15. B. Trzcińska Surowce energetyczne, [w:] Energia w czasach kryzysu, K. Kuciński (red.), Difin, Warszawa 2006.
 16. B. Trzcińska, Bezrobocie na obszarach wiejskich, [w:] H. Godlewska (red.), Bezrobocie na polskiej wsi, SGH, Warszawa  2003.
 17. B. Trzcińska,  Polski przemysł spożywczy wobec integracji z Unią Europejską, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, SGH, Warszawa 2003.
 18. B. Trzcińska, Regionalne powiązania przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego z produkcją ogrodniczą, [w:] I. Fierla (red.), Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów, SGH, Warszawa 2003.