Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Dorota Niedziółka
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

 

Zainteresowania zawodowe: 

Bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, lokalizacja działalności gospodarczej, geografia ekonomiczna, regionalizacja, globalizacja. 


Specjalizacja badawcza: lokalizacja infrastruktury technicznej, regionalizacja rynków energii, rola surowców energetychnych w gospodarce.

Publikacje (wybrane):

1.        Energy trade and economic growth w: Global Economy Challenges of the 21 Century red. S. Bukowski, Technical University of Radom, Radom 2010

2.        Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010

3.        Prospects for the energy market of the Western Balkan, Challenges of Economic European Integration for Western Balkan, Albania 2011 

4.        Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2011

5.        Regionalizacja rynków energii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

6.        Zielona energia red. CeDeWu, Warszawa 2012

7.        Ewolucja potęg energetycznych we współczesnym świecie w: Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, red. W. Kostecki , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2013

8.        Nowe tendencje w bezpieczeństwie energetycznym na obszarze poradzieckim, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2013

9.        Ewolucja potęg energetycznych we współczesnym świecie w: Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki; Warszawa 2013

10.    Rola regionalizacji w tworzeniu warunków bezpieczeństwa energetycznego Polski w: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Warszawa 2013

11.    Interesariusze eksploatacji gazu łupkowego w: Rozważania o gospodarce... CeDeWu, Warszawa 2014

12.    Ryzyko lokalizacyjne w sektorze elektroenergetyki w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014

13.    Wpływ polityki celnej na politykę energetyczną w: Polityka celna : ekonomia, prawo, praktyka Wydawnictwo BW Jan Brodziński, Warszawa 2014

14.    Mikroekonomiczny aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego w: Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw,  CedeWu, Warszawa 2015

15.    Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw a ich lokalizacja. w: Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw,  CedeWu, Warszawa 2015

16.    Stakeholders of shale gas exploitation in: Considerations about the economy...2015; Warsaw School of Economics Press; 

17.    System państw w: Geografia ekonomiczna,  Wolters Kluwer, Kraków 2015 

18.    Ryzyko lokalizacji elektrowni wiatrowych w: Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, Cedewu, Warszawa 2016

19.    The economic security of power plants E3S Web of Conferences. Energy and Fuels Paweł Czyżak, Dorota  Niedziółka 2017

20.    Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw i jego determinanty w: Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna : aspekty metodologiczne i praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2017

21.    Inwestycje w ciepłownictwo miejskie w: Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, CeDeWu, Warszawa 2017 

22.    Funkcjonowanie polskiego rynku energii, Difin, Warszawa 2018

23.    Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw elektroenergetycznych Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, CeDeWu; Warszawa 2019