Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Maciej Gurbała
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 Edytor zawartości ‭[2]‬

 
 

 Edytor zawartości ‭[1]‬

 
 

 dr Maciej Gurbała

 

Zainteresowania zawodowe: geografia przemysłu, gospodarka oparta na wiedzy, konkurencyjność

Specjalizacja badawcza: przemysł zaawansowany technologicznie w Polsce i na świecie

Publikacje:

 1. M.Gurbała, Lokalny wymiar społecznej gospodarki rynkowej, "MAZOWSZE Studia Regionalne", nr 14/2014.
 2. M.Gurbała, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o., [w:] Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, MSODI Mazowiecka Sieć Innowacji, Warszawa, styczeń 2013, s. 117-123.
 3. M.Gurbała,MARIN'S Central Europe, [w:] Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, MSODI Mazowiecka Sieć Innowacji, Warszawa, styczeń 2013, s.124-130.
 4. M. Gurbała, B. Szmyt, Recenzja książki: "Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce", "Gospodarka Narodowa" nr 1 / 2011.
 5. M. Gurbała, Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa - Kraków 2010.
 6. M. Gurbała, Miasto jako organizacja przedsiębiorcza, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku studiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 7. M. Gurbała, Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstw high-tech, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku studiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.
 8. M. Gurbała, Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3/2007.
 9. M. Gurbała, Polskie przedsiębiorstwa zaawansowanej technologii w globalnej konkurencji, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, "Materiały i Prace", Tom XCV, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 10. M. Gurbała, Nieustanny szok, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego, "Materiały i Prace", Tom IFGN, Warszawa 2004.
 11. M. Gurbała, Czym dzisiaj jest gospodarka oparta na wiedzy?, "Gazeta SGH" nr 191/2004.
 12. Maciej Gurbała, Od Doliny Rozkoszy Serca do Doliny Krzemowej: ewolucja i czynniki rozwoju regionu innowacyjnego, [w:] W. Jagodziński, W. Rakowski, Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń – Instytucje – Metodologia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020, s. 143-156. 
 13. Od DRK do DK - MG 8 VI 2020.pdfOd DRK do DK - MG 8 VI 2020.pdf