Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Marcin Molenda
KNoP - Katedra Geografii Ekonomicznej - Publikacje
 

 dr Marcin Molenda

 

Zainteresowania zawodowe: 

Marketing usług, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, geografia ekonomiczna, rozwój lokalny.


Specjalizacja badawcza: 

Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw, zarządzanie kadrami, czynniki rozwoju lokalnego.


Publikacje (wybrane):


  1. M. Molenda, M. Kruhlaya, Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych, [w]: Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2019, s. 216-238.
  2. M. Molenda, Ekonomiczne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorst turystycznych, [w]: Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2018, s. 217-248.
  3. M. Molenda, M. Kruhlaya, Terroryzm – zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym, ,,Gospodarka i Finanse”, Nr 9, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Kielce 2018, s. 109-119.
  4. M. Molenda, M. Kruhlaya, Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa usług transportowych, ,,Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, lipiec– sierpień– wrzesień, Nr 44/1 (3/2018), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2018, s. 367-377.
  5. M. Molenda, M. Kruhlaya, Personel jako najważniejszy element w marketingu mix w przedsiębiorstwie turystycznym, ,,Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, kwiecień – maj – czerwiec, Nr 43 (2/2018), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2018, s. 321-333.
  6. M. Molenda, M. Kruhlaya, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, ,,Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, kwiecień – maj – czerwiec, Nr 39 (2/2017), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2017, s. 301-312.
  7. M. Molenda, Człowiek, [w]: Geografia Ekonomiczna, K. Kuciński (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s.87-117.
  8. W. Rakowski, E. Maciszewska, M. Molenda, Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno –ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko – wiejskiej Mszczonów, CeDeWu, Warszawa 2013, s.1-216