Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Logistyki : ChemMultimodal
Katedra Logistyki
 

 ChemMultimodal

 
​​W ramach Programu Interreg Central Europe Katedra Logistyki przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zrealizowała projekt:

Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics

MultiModal.png 
 
Cel projektu: Promocja transportu multimodalnego w sektorze chemicznym nastawiona na poprawę jego efektywności i wzrostu wykorzystania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.


Projekt był zrealizowany następującymi etapami
 • Etap I – diagnoza przepływów towarowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym w Polsce.
 • Etap II – zaprojektowanie modelu przepływu towarów i informacji w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym z wykorzystaniem transportu multimodalnego przy założeniu 10%-owego wzrost udziału transportu multimodalnego w sektorze chemicznym oraz 5%-owej redukcji emisji CO2.
 • Etap III – testowanie rozwiązania modelowego wśród wybranych przedsiębiorstw/łańcuchów dostaw i ocena rezultatów. 
 • Etap IV – opracowywanie rekomendacji związanych ze zmianami regulacji transportu towarów w sektorze chemicznym na szczeblu krajowym i unijnym.
Partnerzy
 • Ministry of Sciences and Economic Affairs Saxony-Anhalt, Niemcy
 • Ministry for Regional Development and Transport Saxony-Anhalt, Niemcy
 • isw Institute for Structural Policy and Economic Development, Niemcy
 • Otto-von-Guericky, University Magdeburg, Niemcy
 • Szkoła Główna Handlowa, Katedra Logistyki, Polska
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska
 • University of Applied Sciences Upper Austria, Austria 
 • Business Upper Austria – Plastic Cluster, Austria
 • Province of Novara, Włochy
 • SC Chemical Development, Włochy 
 • Association of Chemical Industry of the Czech Republic, Czechy
 • Usti Region, Czechy
 • Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic, Słowacja
 • Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, Węgry


Termin realizacji: 1.06.2016 r. - 31.05.2019 r.

Wartość: 2,4 mln EUR

Kierownik projektu z ramienia SGH w Warszawie: dr Katarzyna Nowicka
Zespół: dr Marzenna Cichosz, dr Barbara Ocicka, dr Aneta Pluta-Zaremba, mgr Dorota Stryjecka

ChM CO2 saved.jpg

W dniu 24.01.2019 r. Katedra Logistyki zorganizowała konferencję naukową "Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego " podsumowującą prace wykonane w Projekcie ChemMultimodal w latach 2016-2019.

Konferncja.png

Działania wspierające

Projekt ChemMultimodal promuje zamianę transportu towarów chemicznych z drogowego na multimodalny poprzez:

 • zwiększenie wiedzy o możliwościach wzrostu wykorzystania transportu multimodalnego,
 • łączenie firm chemicznych, dostawców usług logistycznych, terminali intermodalnych i innych interesariuszy w celu dyskusji nad możliwościami wzrostu wykorzystania transportu multimodalnego w ramach cyklicznych spotkań,
 • indywidualne wsparcie firm w obszarze organizacji łańcuchów dostaw wykorzystujących potencjał transportu multimodalnego,
 • poprawę warunków ramowych dla rozwoju transportu multimodalnego w obszarze rekomendacji zmian w politykach i strategiach transportu.

Spotkania

 • Interesariusze projektu spotykają się w ramach cyklicznych zebrań Komisji ds. Transportu i Dystrybucji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 

Elementy narzędzia wypracowanego w projekcie

Kontynuacja działań wspierających promocję transportu multimodalnego
 
W ramach testów pilotażowych wykonanych w projekcie i przeprowadzonych łącznie z 58 przedsiębiorstwami należącymi do sektora chemicznego zamianie transportu towarów chemicznych z drogowego na multimodalny uległo 138 mln tkm. Ze względu na osiągnięcie założonych celów i ogromny sukces projektu partnerzy postanowili kontynuować podjęte w projekcie działania. Partnerem koordynującym dalszą współpracę z interesariuszami projektu w Polsce jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
 
Plan działań umacniających efekty projektu: D.T4.4.6-Action-plan-Poland[1].pdfD.T4.4.6-Action-plan-Poland[1].pdf

 

Więcej informacji

 

Kontakt

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Komisja ds. Transportu i Dystrybucji
Ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Tel.: +48 22 828 75 06; 07
Fax: +48 22 203 43 78
E-mail:
pipc@pipc.org.pl

 
 
 

 informacje

 
 

 Narzędzia

 
 

 newslettery

 
 

 publikacje

 
 

 zdjęcia z konferencji