Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Udział w badaniach statutowych i ich efekty

Pracownicy Katedry Logistyki rokrocznie biorą aktywny udział w badaniach statutowych prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Udział w projekcie SGH i UEW

Od 02.01.2021 r. w Katedrze Logistyki jest realizowany projekt Wpływ kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw z sektorów wysokich technologii w ramach grantu uzyskanego w II edycji konkursu o Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH - UEW.

Udział w projekcie SIMBIO

1 września 2020 r. Katedra Logistyki jako członek międzynarodowego konsorcjum badawczego w ramach programu Trans-Atlantic Platform Social Innowation rozpoczęła realizację dwuletniego projektu New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics (SIMBIO).

Udział w badaniach ChemMultimodal​

Od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r. Katedra Logistyki jako członek konsorcjum badawczego w ramach programu INTERREG CE brała udział w realizacji projektu Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) o wartości 2,4 mln euro.​

Udział w projekcie BestLog

Katedra Logistyki była w latach 2006-2010 członkiem konsorcjum badawczego w ramach projektu BestLog, pozyskując na badania w tym okresie ok. 200.000 euro. Projekt funkcjonował w ramach VI Programu Ramowego UE, finansowanego przez DG TREN i miał za zadanie utworzenie trwałej, nie komercyjnej i samofinansującej się platformy europejskiej dla zbierania i aktywnego upowszechniania najlepszych praktyk logistycznych.


 
 
 

 Wydarzenia