Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Katarzyna Nowicka

 

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Ekspert KE w H2020 Commission High Level Expert Group on Open Science - Transport Research Cloud
Ekspe​rt KE Program Horizon 2020 (transport, urban transport, ITS, SCM, distribution & logistics)
Ekspert NCBiR - Program Era Net Transport i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Gartner Global Supply Chain Top 25 Peer Voter on behalf of SGH Warsaw School of Economics
Ekspert Min. Gospodarki (Działanie 4.5 POIG 2007-2013)
Recenzent, szkoleniowiec, wykładowca i promotor

English Version.pdfEnglish Version.pdf

Kierownik międzynarodowego Projektu ChemMultimodal, Program Interreg Central Europe: 2016-2019

Kierownik zadań badawczych SGH na temat Biznesu cyfrowego (Digital Business): 2017, 2018
 
Współautorka i redaktorka: Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
Autorka: Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
Współautorka i redaktorka: Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 (nagroda zespołowa II Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez JM Rektora SGH)
Autorka: Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016
Współautorka i współredaktorka: Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016​ 

 

Biogram


Kontakt:

email: Katarzyna.Nowicka (w domenie sgh.waw.pl)

LinkedIn

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 9326

 

Działalność dydaktyczna:
(oferta autorska)

[234730-1016] Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw / Sustainable Supply Chain Management (nowy przedmiot w SGH)
[235340-1016] Zarządzanie łańcuchem dostaw w e-biznesie / e-Supply Chain Management
[239690-1016] Nowe technologie w zarządzaniu / New Technologies in Management
[238560-1016] Outsourcing w logistyce / Logistics Outsourcing
[236920-1016] Outsourcing  
[238550-1016] Logistyka miejska / City Logistics

Podyplomowe Studia Zarządzania miastem i polityki miejskiej
Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
 

 

Wykształcenie:

 • Staż naukowy: Copenhagen Business School, Dania
 • Studia: doktoranckie (SGH, KNoP); magisterskie (Zarządzanie i marketing II, SGH)
 • Studia Podyplomowe: Menedżer Innowacji (SGH); Zarządzanie logistyczne (SGH)
 • Szkolenia: POIR 2014-2012 (NCBIR); "Działanie 4.1 PO KL" (NCBiR); "Eurostat" (Sogeti, CDE SGH); "Działanie 8.1 PO IG" (PARP); "Biznes Plan w RPO WM" (RPO WM 2007-2013); "Zarządzanie ryzykiem" (SGH); "Prawo autorskie w działaniach wydawniczych" (SGH); "Badania marketingowe" (MDM); "Business Plan" (BMS)

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006 - dziś   Szkoła Główna Handlowa - Adiunkt
 • 1996 - 2002  Bristol-Myers Squibb Sp. z o.o. - Operations & Supply Chain Manager   

Zainteresowania badawcze:

 • Zrównoważone cyfrowe łańcuchy dostaw / Sustainable Digital Supply Chains Management
 • Cyfrowe łańcuchy dostaw obiegu zamkniętego / Circular Supply Chains based on Digital Technologies
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w biznesie cyfrowym / Digital Supply Chain Management 
 • Innowacje cyfrowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Digital Innovations in the Supply Chain Management
 • Biznes cyfrowy / Digital Business
 • Zarządzanie logistyką w mieście / Cily Logistics​ / Smart City Logistics
 • Zarządzanie sieciami dostaw; zarządzanie logistyczne (transport, zapasy, obsługa klienta, składowanie)

Udział w badaniach naukowych:

 1. Digital supply chain as a tool for accelerating circular economy (Cyfrowy łańcuch dostaw jako dźwignia gospodarki obiegu zamkniętego), SGH 2019-21
 2. Oddziaływanie pandemii COVID-19 na zarządzanie łańcuchami dostaw, 2020
 3. Sustainable supply chains in the access economy development (Zrównoważone łańcuchy dostaw a gospodarka dostępu), zadanie realizowane w ramach badania statutowego SGH KNoP 2019-21: Gospodarka dostępu (access economy) wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, kier. prof. dr hab. M. Poniatowska-Jaksch
 4. Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project, Interreg Central Europe, Programme Priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe, 2016-19, kierownik badania SGH: dr K. Nowicka (Dyplom uznania JM Rektora SGH za grant naukowy przyznany przez Komisję Europejską i MNiSW)
  • Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego - wypracowanie rekomendacji wobec zmian w regulacjach (12.2018-05.2019)
  • Analiza wyników testów rekonfiguracji tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia zarządzania transportem multimodalnym (12.2017-11.2018)
  • Projektowanie i weryfikacja narzędzia zarządzania transportem multimodalnym w przemyśle chemicznym w Polsce (06.2017-11.2017)
  • Strategie i narzędzia zarządzania transportem multimodalnym (12.2016-05.2017)
  • Wykorzystanie transportu multimodalnego w łańcuchach dostaw w przemyśle chemicznym w Polsce (06.2016-11.2017)
 5. Analysis of the state of the art, barriers, needs and opportunities for setting up a transport research cloud, badanie dla Komisji Europejskiej (Directorate-General for Research and Innovation, Directorate H - Transport, Unit H.1 - Strategy), UE 2018
 6. Biznes cyfrowy - innowacja przełomowa czy przyrostowa?, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2018: Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, kier. prof. dr hab. R. Sobiecki, kierownik zadania: dr K. Nowicka, 2018
 7. SMART INDUSRTY POLSKA 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz MŚP produkcyjnych w Polsce, badanie we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz firmą Siemens Sp. z o.o., 2018
 8. Rola cyfryzacji łańcuchów dostaw w ograniczaniu ryzyka. Brexit - ryzyko czy szansa dla zarządzania konkurencyjnym łańcuchem dostaw?, badanie we współpracy z Ambasadą Brytyjską, 2018
 9. Digital Business - alternatywa czy konieczność?, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2017: Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, kier. prof. dr hab. R. Sobiecki, kierownik zadania: dr K. Nowicka, 2017
 10. SMART INDUSTRY POLSKA 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, badanie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i firmą Siemens Sp. z o.o., 2017
 11. Cloud computing a konkurencyjność sieci dostaw, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2016: Konkurencyjność przedsiębiorstw - wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych, kier. prof. dr hab. R. Sobiecki, 2016
 12. Cloud Computing w zarządzaniu relacjami z klientem, zadanie zrealizowane w ramach badania statutowego KNoP 2013-15: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem – spojrzenie ku przyszłości, kier. prof. dr hab. M. Poniatowska-Jaksch, 2015
 13. Innowacje w inteligentnym zarządzaniu transportem w miastach zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2012-13: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, kier. prof. dr hab. M. Bryx, 2013
 14. Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2012: Przedsiębiorczość nowych mediów - analiza modeli biznesowych firm internetowych, kier. prof. dr hab. I.K. Hejduk, 2012
 15. Kreowanie wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem modelu cloud computing, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2011: Technologiczne uwarunkowania kreowania wartości przedsiębiorstw w Polsce, kier. prof. dr hab. A. Herman, 2011
 16. Uwarunkowania lokalizacji obiektów logistycznych względem Warszawy, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2011: Rewitalizacja polskich miast jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw, kier. prof. dr hab. M. Bryx, 2011
 17. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę, badanie zlecone przez Forum Przewoźników Ekspresowych, 2010
 18. Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2006-2009: Najlepsze praktyki zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw jako wzorce dla polskich przedsiębiorstw, kier. prof. dr hab. K. Rutkowski, 2009
 19. Innowacyjna rekonfiguracja dystrybucji leków w Polsce - system sprzedaży bezpośredniej AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. jako najlepsza praktyka biznesowa, zadanie zrealizowane w ramach badań statutowych KNoP 2006-2009: Najlepsze praktyki zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw jako wzorce dla polskich przedsiębiorstw, kier. prof. dr hab. K. Rutkowski, 2009
 20. Formalne i nieformalne bariery w eksporcie i wywozie leków produkowanych w Polsce, badanie własne, 2004-2006

Udział w konferencjach (referaty):

 1. Supply Chain Management in the Access Economy Environment, WSL FORUM 2019 VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna, Poznań, 18-19.11.2019
 2. Customer Experience as the Driving Force for Supply Chain Digital Transformation i moderatorka sesji "Multidisciplinary Studies and Research in Social Sciences" podczas International Conference on Recent Social Studies and Research - ICSRS 2019, Sapienza University, Rzym, Włochy, 25-26.10.2019
 3. Open Science in Transport Research (Ανοικτή Επιστήμη στην Έρευνα των Μεταφορών), (współpraca), 9th International Congress on Transport Research - ICTR 2019, Hellenic Institute of Transport, Ateny, Grecja, 24-25.10.2019
 4. Digital Innovation in the Supply Chain Management, Konferencja Naukowa "Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Gospodarki w Teorii i Praktyce", Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz 4-6.09.2019
 5. ChemMultimodal Project - transport strategy implementation in Poland, ChemMultimodal Project Meeting Dessemination Conference, Magdeburg, Niemcy, 09.04.2019
 6. Sustainable Supply Chain Management Based on Digital Platform, Third International Scientific Conference on Economic and Management - EMAN 2019, Ljubliana, Słowenia 28.03.2019
 7. Influencing Policies for Promotion of Multimodal Transport - Experiences from Poland, Bruksela, Belgia, 07.03.2019
 8. Action Plan for Transport Strategy in Poland, ChemMultimodla Project Meeting, Bruksela, Belgia, 07.03.2019
 9. Strategie transportu multimodalnego - wyniki międzynarodowego projektu ChemMultimodal, konferencja naukowa Projektu ChemMultimodal "Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego", SGH, Warszawa, 24.01.2019
 10. Strategic Role of Technology for Sustainable Transport Management, Carpathian Logistics Congress, Praga, Czechy, 03-05.12.2018
 11. Action Plan for transport strategy in Poland - recommendations for regulations improvement in terms of transport sustainability, ChemMultimodal Project Meeting, Usti nad Labnem, Czechy, 28-29.11.2018
 12. IT Visualization - the tool for transport management, ChemMultimodal Project Meeting, Usti nad Labnem, Czechy, 28-29.11.2018
 13. Wykorzystanie transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce - analiza wyników działań pilotażowych, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Poznań, 16.11.2018
 14. Trust in Digital Supply Chain Management, XIII Naukowa Konferencja "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji", Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 18-19.10.2018
 15. Pilot Phase Progress in Indentifying Potential Multimodal Shift - Poland, ChemMultimodal Project Meeting, Mediolan, Włochy, 18.06.2018
 16. Sustainable transport planning - the case of chemical sector in Central Europe, 7th European Transport Research Conference, TRA2018, Wiedeń, Austria, 16-19.04.2018
 17. ChemMultimodal Project pilots’ implementation - example of transport routes in Poland, ChemMultimodal Project Meeting, Bratysława, Słowacja, 07.03.2018
 18. Brexit and supply chain management, Konferencja Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce, Wrocław, 13.02.2018
 19. Cyfrowa transformacja łańcuchów dostaw, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej”, Katedra Logistyki, KNoP, SGH, Warszawa 23-24.11.2017
 20. Transport multimodalny w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przemyśle chemicznym, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", Katedra Logistyki, KNoP, SGH, Warszawa, 23-24.11.2017
 21. Rekonfiguracja tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia zarządzania transportem multimodalnym, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa, 28.11.2017
 22. Multimodal transport management toolbox – pilots implementation in Poland, ChemMultimodal Project Meeting, Budapeszt, Węgry, 11.10.2017
 23. Rekonfiguracja tras transportu produktów chemicznych z wykorzystaniem narzędzia zarządzania transportem multimodalnym, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 10.2017
 24. Wykorzystanie transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce – wdrożenie działań pilotażowych, (współudział), Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 26.09.2017
 25. Determinanty projektowania zrównoważonego rozwoju transportuIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, Politechnika Warszawska, Jachranka 4-7.09.2017
 26. Multimodal Transport Management - in search of sustainable excellence, Carpathian Logistics Congress, Liptovsky Jan, Słowacja, 27-30.06.2017
 27. Multimodal transport and CO2 emission measurement (współudział), ChemMultimodal Project Meeting, Brussels, Belgia, 20-21.06.2017
 28. Technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Seminarium Naukowe Katedry Logistyki, SGH, 24.05.2017
 29. Multimodal transport tool management - CO2 emission measurement concept, ChemMultimodal Project Meeting, Usti nad Labnem, Czechy 18-20.04.2017
 30. Narzędzia wsparcia zarządzania transportem multimodalnym, (współudział) Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 29.03.2017
 31. Transport management toolbox development in chemical sector - the case of Poland (współudział), ChemMultimodal Project Meeting, Novara Włochy 23.02.2017
 32. Bimodal, Multimodal or Platform - What is a Supply Chain Future Strategy?, ICSRS XI, International Conference on Social Sciences, Aalto University School of Business, Helsinki, Finlandia, 20-21.01.2017
 33. Transport management tools used in Chemical sector in Poland, Carpathian Logistics Congress, Zakopane, 28-30.11.2016
 34. Międzynarodowa konkurencyjność sieci popytu – innowacje poprzez cloud computing, Międzynarodowa konferencja „Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa”, KES SGH, Warszawa 17.10.2016
 35. Diagnoza wykorzystania transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym w Polsce, Spotkanie Interesariuszy Projektu ChemMultimodal, Warszawa 28.09.2016
 36. Polish Chemical Sector and transport infrastructure, ChemMultimodal Project Meeting, Magdeburg 30.06.2016
 37. Cloud computing w innowacjach procesów łańcucha dostaw, Ogólnopolska Konferencja "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", Katedra Logistyki, KNoP SGH, Warszawa 23-24.06.2016
 38. Cloud computing in Sustainable Mobility, 6th European Transport Research Conference, TRA2016 Warszawa 18-21.04.2016
 39. Technologia cloud computing w logistyce, VII Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki 2015, Warszawa, 18-19.11.2015
 40. Cloud Computing in Supply Chain Management, BIT Congress Info Tech-2015, Shenzhen, Chiny, 17-20.04.2015 
 41. Cloud computing w zarządzaniu organizacją, Seminarium Naukowe „Aksjologia Zarządzania”, Instytut Zarządzania Wartością, KNoP, SGH, 15.04.2015
 42. Cloud computing w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw, seminarium naukowe Katedry Logistyki, SGH, 17.12.2014
 43. Outsourcing usług – kluczowe elementy i mierniki efektów kontraktu outsourcingowego, II Forum Działów Administracji, Langas Group, 23-24.10.2014
 44. Innowacje w logistyce miejskiej – ITS jako usługa, Konferencja "Strategie i logistyka w warunkach kryzysu", UE we Wrocławiu, 19-21.10.2014 
 45. Logistics in Mazovia, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ARM SA, 22.04.2014
 46. Cloud computing w zarządzaniu inteligentnym miastem (Smart City), Konferencja Pure Conferences, 20.03.2014
 47. Innowacje w zarządzaniu transportem miejskim w Polsce (współudział), Konferencja "Miasta - rozwój przez innowacje", Open Days Mazowsze 2013, Europe in my Region, ARMSA, SGH, 28.11.2013
 48. Cloud computing - możliwości zastosowania w nowym modelu biznesowym, Konf. TRANS'13, KGŚ SGH, 21-22.11.2013
 49. Efekt "biznesowy" cloud computing?, Konferencja Cloud Computing GigaCon, 23.05.2013 
 50. Nauka o cloud computing - dlaczego uczelnia ekonomiczna analizuje problematykę cloud computing?, Konferencja Cloud Computing, SGH, 26.04.2013
 51. Cloud computing - the business architecture model, Konf. ISIM'2012 - Information Systems in Management, SGGW, 22-23.11.2012
 52. Dystrybucja bezpośrednia w modelu cloud computing, Konferencja Retail GigaCon "Rozwiązania i technologie wspomagające handel detaliczny", 11.10.2012
 53. Cloud computing w zarządzaniu organizacją (i patronat merytoryczny) Konf. Cloud Computing GigaCon, 22.05.2012
 54. Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji, Konferencja TRANS'11, KGŚ SGH, 17-18.11.2011
 55. Systemy dostaw do wielkich miast a lokalizacja obiektów logistycznych na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego (współudział), Konferencja "Strategie i logistyka w sektorze usług" UE we Wrocławiu, 16-18.10.2011
 56. Inwestycje w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie miasta Błonie (współudział), Konf. naukowa "Strategie i logistyka w sektorze usług" UE we Wrocławiu, 16-18.10.2011
 57. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę (współudział), Konferencja prasowa Forum Przewoźników Ekspresowych, 28.06.2011
 58. Rynek TSL a rynek KEP - korekta układu komplementarnego czy zaczątek nowego ładu konkurencyjnego? (współudział), Kongres Polskich Menedżerów Logistyki, 21-22.10.2010
 59. Jednolity rynek leków? Konferencja naukowa „Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne” WZ UW, 11-12.04.2008
 60. Outsourcing w logistyce, Konferencja „Logistyka w farmacji” Institute for International Research, 26-28.02.2007
 61. Rola sektora państwowego w rozwoju branży farmaceutycznej, Konferencja naukowa „Dylematy zarządzania ochroną zdrowia w Polsce” WZ UW, 22.02.2006 

Zorganizowane konferencje:

 1. Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego, Konferencja naukowa międzynarodowego projektu ChemMultimodal, Program Interreg Central Europe, SGH, 24.01.2019
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z 25-leciem Katedry Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, 23-24.11.2017
 3. Seminarium naukowe międzynarodowego projektu ChemMultimodal, Program Interreg Central Europe, SGH, 10.11.2016
 4. Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katedra Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, 23-24.06.2016

Publikacje:
(Google Scholar; BazEkon; ORCID; IDEAS; ResearchGate; SCOPUS)
 

            2020

 1. Digital Supply Chain as a Tool for Accelerating Circular Economy - w opracowaniu
 2. Sustainable Supply Chains Impact on the Access Economy Development - w opracowaniu
 3. The next generation Supply Chain Management: The impact of cloud computing, (współautorka) - w opracowaniu
 4. The Post-Digital Supply Chain business model - open, closed or both? - w opracowaniu
 5. Digital Supply Chain and Circular Economy Values - Relations and Implications - w recenzji
 6. Entrepreneurship as a key competence for current society - w recenzji
 7. Sustainable and Smart City Logistics, (współautorka) - w recenzji
 8. Łańcuchy dostaw i logistyka w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, (współautorka) - w opracowaniu​
 9. Smart "Plan B" - In face with disruption of supply chains in 2020, (współautorka) - w recenzji
 10. Zielone łańcuchy dostaw 4.0 - w wydaniu
 11. Supply Chain Management in the Access Economy Environment, e-mentor 02/2020
 12. Jak zmienia się handel detaliczny podczas pandemii? Ekspertyza, Gazeta SGH, 04.05.2020
 13. Zmiany w kanałach dystrybucji dóbr konsumpcyjnych wynikające z pandemii COVID-19 - perspektywa krótko- i średnioterminowa, (współautorka), ekspertyza dla Open Eyes Economy Summit, kwiecień 2020
  okl.jpg
 14. "Logistyka i Mobilność" w okresie pandemii COVID-19, (współautorka), ekspertyza dla Open Eyes Economy Summit, marzec 2020
 15. Exploring the Establishment of a European Transport Research Cloud (współautorka), Proceedings of 8th Transport Research Arena TRA 2020
 16. Smart Industry - the Digital Gap in the Process of the Supply Chain Competitive Advantage?, w: Sustainable Logistics and Production in Industry 4.0, eds. K. Grzybowska, A. Awasthi, R. Sawhney, Springer Nature Switzerland AG, 2020
  springer okladka.jpg
 17. Collaborative outsourcing for sustainable transport management​, w: International Business, Trade, and Environmental Sustainability: International Business as a positive driver of environmental sustainability, (współautorka), eds. W. Leal, P.R. Borges de Brito, F. Frankenberger, Springer Nature Switzerland AG, 2020
  springer2020.jpg
 18. ChemMultimodal Project - for strategic development of sustainable transport (współautorka), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH 2/2019 (wyd. 2020)
 19. Sustainable Supply Chain Management Based on Digital Platform w: Creating Sustainable Value in Global Economy, ed. U. Akkucuk, IGI Global, 2020

  1.jpg
 20. Customer Experience as the Driving Force for Supply Chain Digital Transformation, European Journal of Economics and Business Studies, Vol. 6. No 1 (2020): January-April 2020

  2019 (grant naukowy JM Rektora SGH za publikację na liście Journal Citation Report)

 21. Digital Innovation in the Supply Chain Management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, nr 8, 2019
 22. Customer Experience as the Driving Force for Supply Chain Digital Transformation, Proceedings Book ICSRS 2019 International Conference on Recent Social Studies and Research, ISBN 9781647135799
 23. Open Science in Transport Research (Ανοικτή Επιστήμη στην Έρευνα των Μεταφορών), (współautorka), Proceedings of the 9th International Congress on Transportation Research, The Hellenic Institute of Transportation Engineers, the Hellenic Institute of Transport (Athens, Greece, 24-25 October 2019)
 24. Znaczenie regulacji w zrównoważonym rozwoju transportu (współautorka), "Przemysł Chemiczny", nr 03/2019 (lista A)
 25. Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019 

  o.jpg

 26. Biznes cyfrowy w optyce innowacji ​w: Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, red. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
 27. Projekt ChemMultimodal - na rzecz strategicznego rozwoju zrównoważonego transportu (współautorka), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 02/2019, SGH, Warszawa 2019
 28. Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
  technologie_cyfrowe_nowicka.jpg
 29. Strategic Role of Technology for Sustainable Transport Management, Procedings of the Carpathian Logistics Congress 2018
 30. Projekt ChemMultimodal - międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu, Gazeta SGH, lato 2019
 31. E-supply network management - unused potential?, w: SMART Supply Network, eds. A. Kawa, A. Maryniak, Springer International Publishing 2019
  Smart.jpg

  2018 (grant naukowy JM Rektora SGH za opublikowanie artykułów na liście Journal Citation Report; nagroda zespołowa II Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez JM Rektora SGH)

 32. Trust in Digital Supply Chain Management, "Logistics & Transport", Vol 39 no 2, 2018
 33. Analysis of the state of the art, barriers, needs and opportunities for setting up a transport research cloud, (współautorka), Report for European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Directorate H - Transport, Unit H.1 - Strategy, EU 2018
  ec2018.jpg
 34. Innowacje w zarządzaniu transportem. Perspektywy rozwoju synchromodalności w branży chemicznej w Polsce (współautorka), "Przemysł Chemiczny" nr 10/2018 (lista A)
 35. Strategie rozwoju niskoemisyjnego transportu w krajach Europy Środkowej w świetle wymogów Unii Europejskiej (współautorka), Raport na Forum Ekonomiczne w Krynicy, SGH, Warszawa 2018
 36. Smart Supply Chain - challenges of information-driven management (współautorka), "European Journal of Service Management", 1 (25), 91-97. DOI:10.18276/ejsm.2018.25-11
 37. Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, red. K. Nowicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 - nagroda zespołowa II Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez JM Rektora SGH
 38. biznes cyfrowy.png
 39. Biznes cyfrowy, w: Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, red. K. Nowicka, OW SGH Warszawa 2018
 40. Biznes cyfrowy w ocenie zarządzających - analiza wyników badania empirycznego, w: Biznes cyfrowy. Technologie, modele, regulacje, red. K. Nowicka, OW SGH Warszawa 2018
 41. SMART INDUSTRY POLSKA 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz MŚP produkcyjnych w Polsce. Raport z badań, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens Sp. z o.o., Warszawa, 2018
 42. Smart industry.jpg
 43. Ostatnia mila w cyfrowych miastach przyszłości, w: Mobilność w aglomeracjach przyszłości, red. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Europejski Kongres Finansowy, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2018
 44. Brexit - ryzyka i szanse dla zarządzania łańcuchem dostaw. Raport z badań dla Ambasady Brytyjskiej w Polsce, Warszawa 2018
 45. Efektywne planowanie transportu multimodalnego (współautorka), "Przemysł Chemiczny" nr 9/2018 (lista A)
 46. Technologie Smart Industry a rozwój zarządzania łańcuchem dostaw (współautorka), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 06/2018
 47. Report on development and future use of tool for the promotion of modal shift of chemical goods (współautorka), Interreg Central Europe Programme
 48. Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 02/2018, SGH, Warszawa 2018
 49. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry (współautorka), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 03/2018
 50. Sustainable transport planning - the case of chemical sector in Central Europe, Carpathian Logistics Congress 2017 Proceedings
 51. Transport multimodalny - szansa na wzrost zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa chemicznego, "Chemia i biznes", 02/2018
 52. Competitiveness of Polish enterprises in relation to the potential of cloud computing, "Enterprise Science Quarterly", 01/2018, SGH, Warsaw 2018

  2017 (dyplom uznania JM Rektora SGH za opublikowanie artykułów na liście Journal Citation Reports)

 53. Multimodal Transport Management - in serach of sustainable excellence, Transport Research Proceedings 2017
 54. Determinanty projektowania zrównoważonego rozwoju transportu, „Prace Naukowe. Transport” z. 117, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017
 55. Ekosystem e-mobilności, „Eurologistics” nr 102/2017
 56. Transport multimodalny w sektorze chemicznym - projekt ChemMultimodal, "Eurologistics" 100/2017
 57. Projekt ChemMultimodal – transport multimodalny chemii, „Bezpieczna Chemia” nr 3/2017, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 58. Transport multimodalny – nowy obszar konkurowania?, „Logistyka a Jakość”, 07/2017
 59. Cloud Computing - a Sine qua Non Conditions of Sharing Economy w: Sharing Economy, eds. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2017
 60. Adaptacja innowacji.jpg
 61. Uwarunkowania wyboru transportu multimodalnego w sektorze chemicznym w Polsce (współautorka), "Przemysł Chemiczny" nr 07/2017 (lista A)
 62. Transport management tools used in Chemical sector in Poland, Transport Research Proceedings 2017
 63. Bimodal, Multimodal or Platform - What is a Supply Chain Strategy?, European Journal of Economics and Business Studies, Vol 7 No 1 (2017), January-April 2017 
 64. Bimodal, Multimodal or Platform - What is a Supply Chain Strategy?, ICSS XI Proceedings Book Volume 2, 2017
 65. Wyzwania wobec transportu multimodalnego w polskim sektorze chemicznym, (współautorka) „Przemysł Chemiczny” nr 1/2017 - numer jubileuszowy (lista A)
 66. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wobec potencjału cloud computingu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", SGH, Warszawa 01/2017

  2016 (nagroda zespołowa I Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez JM Rektora SGH)

 67. outsourcing.jpg
 68. Cloud computing – warunek sine qua non Sharing Economy w: Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2016 - Nagroda Zespołowa I Stopnia w dziedzinie działalności naukowej przyznana przez Rektora SGH
 69. Sharing economy.jpg
 70. Cloud computing in Customer Relationship Management in: Tools in business management. Towards a new strategic thinking, ed. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2016 
 71. Tools.jpg
 72. Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, red. M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, OW SGH, Warszawa 2016
 73. Zarzadzanie łańcuchem.jpg
 74. Cloud computing a innowacje procesowe w łańcuchu dostaw, w: Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku, red. M. Cichosz, K. Nowicka, A. Pluta-Zaremba, OW SGH, Warszawa 2016
 75. Cloud computing w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” nr XII 2016 Nowe kierunki w zarządzaniu logistycznym”, red. S. Saniuk, K. Witkowski, Wydawnictwo SAN, Łódź 2016, z. 12, t. XVII, cz. 1
 76. Globalne trendy a innowacyjność łańcuchów dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11/201
 77. Cloud computing w zarządzaniu relacjami z klientem w: Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, red. M. Poniatowska-Jaksch, OW SGH, Warszawa 2016
 78. Cloud Computing in Sustainable Mobility, Proceedings of 6th Transport Research Arena, Elsevier 2016

  2015 (dyplom uznania JM Rektora SGH za najlepsze wyniki publikacyjne)

 79. Cloud computing wobec wyzwań konkurencyjności przemysłu chemicznego, „Przemysł Chemiczny”, nr 9/2015 (lista A)
 80. Logistyka w chmurze obliczeniowej, „Logistyka a Jakość”, nr 4, Lipiec 2015
 81. Centra usług wspólnych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 06/2015
 82. Łańcuch dostaw zmiennych wartości dla klienta w: Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, red. B. Dobiegała-Korona, Difin 2015
 83. zarzadzanie wartością.jpg
 84. Innowacje w logistyce miejskiej – ITS jako usługa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 383, Wrocław 2015
 85. Outsourcing (kontrakt – konfrontacja – kompromis – korzyści), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 03/2015
 86. Cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym – Cloud Manufacturing-as-a-Service w: Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa 2015
  Przedsiebiorstwo przemysłaowe.jpg

  2014 (dyplom uznania JM Rektora SGH za najwyższy wskaźnik cytowań publikacyjnych)

 87. Cloud sustainability w: Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, red. I.K. Hejduk, OW SGH, Warszawa 2014
  dyplom uznania.jpg
 88. Smart City logistics on cloud computing model, “Procedia – Social and Behavioural Sciences”, 11/2014
 89. Cloud computing – możliwości zastosowania w nowym modelu biznesowym, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 07/2014
 90. Partnerstwo zaangażowane w kreowanie wartości, „Logistyka a Jakość”, nr 3 (87) Maj-Czerwiec 2014
 91. Smart City - miasto przyszłości, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr  05/2014
 92. Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie miastem, w: Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, OW SGH, Warszawa 2014 – I miejsce na warszawskich XI Targach Wydawnictw Ekonomicznych  
 93. innowacje w zarządzaniu miastem.jpg
 94. Konkurowanie poprzez współpracę w łańcuchach dostaw wspieranych modelem cloud computing w: Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2014 
 95. ekspansja polskich firm.jpg
 96. ITS challenges in Polish cities
 97. Cloud computing - potencjał dla rozwoju logistyki w Unii Europejskiej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 01/2014
 98. Cloud computing – kierunek rozwoju TSL wobec wyzwań CSR w: Społeczna odpowiedzialność w sektorze TSL. Cele, narzędzia, dobre praktyki, „Problemy Transportu i Logistyki” nr 24/2013 (wyd. 2014)

  2013

 99. Innowacje w inteligentnym zarządzaniu transportem w miastach, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2012-13
 100. Wyzwania inteligentnego zarządzania transportem w polskich miastach, „Logistyka” nr 5/2013
 101. Outsourcing - metoda stabilizowania gospodarowania w: Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2013 
 102. ograniczenia niestabilności.jpg

 103. Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów w: Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych , red. I.K. Hejduk, OW SGH, Warszawa 2013 - wyróżnienie na warszawskich XI Targach Wydawnictw Ekonomicznych  
 104. przedsiębiorczość nowych mediów.jpg
 105. Wartość w modelu cloud computing, "Przedsiębiorstwo Przyszłości" nr 2 (15) kwiecień 2013

  2012

 106. Cloud computing - the business architecture model, "Information Systems in Management" XVII WULS Press, Warsaw 2012
 107. Cloud computing - wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2012
 108. Lokalizacja wynajmowanych magazynów w województwie mazowieckim, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 03/2012 
 109. Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (logistics-driven regeneration), (współautorka) w: Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, red. M. Bryx, OW SGH, Warszawa 2012
 110. rewitalizacja miast.jpg
 111. Czy logistyka może rewitalizować miasto? (współautorka), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie"  nr 2/2012 (23), IV-VI 2012, SGH, Warszawa 2012   
 112. Nowy model biznesowy - cloud computing, "Przedsiębiorstwo przyszłości" nr 1 (10) styczeń 2012

  2011

 113. Branża KEP - barometr polskiej gospodarki​, (współautorka) „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 4/2011 (21), X-XII 2011, SGH, Warszawa 2011
 114. Outsourcing a funkcjonowanie przedsiębiorstwa - rola modelu cloud computing, "Przegląd Organizacji" nr 11/2011
 115. Kreowanie wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem modelu cloud computing, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2011
 116. Cloud computing a koszty transakcyjne w: Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa 2011 
 117. Uwarunkowania zmian kosztów.jpg
 118. Systemy dostaw do wielkich miast a lokalizacja obiektów logistycznych na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego (współautorka), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 234, Wrocław 2011
 119. Rewitalizacja miast poprzez lokalizację obiektu logistycznego na jego obszarze (logistics-driven regeneration) (współautorka), opracowanie z badania statutowego SGH, KNoP 2011
 120. Inwestycje w obiekt logistyczny jako element rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Błonia (współautorka), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 234, Wrocław 2011
 121. Innowacja wartości przez outsourcing niekluczowych kompetencji, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, z. 32/2011, Warszawa 2011
 122. Cloud computing  –  model biznesowy przedsiębiorstwa przyszłości w: Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, red. I. K. Hejduk, IOiZwP ORGMASZ, Warszawa 2011 
 123. model biznesowy.jpg
 124. Branża KEP - wartość dodana outsourcingu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10/2011
 125. Łańcuch dostaw zmiennych wartości dla klienta, "Handel Wewnętrzny", październik 2011
 126. Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 6/2011
 127. Zarządzanie przepływem informacji w modelu biznesowym cloud computing, "E-mentor" nr 3 (40), czerwiec 2011
 128. Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych - wpływ na polską gospodarkę (współautorka), CDiEG SGH, Warszawa 2011
 129. Wartość a inteligentne łańcuchy dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 5/2011

  2010

 130. Cloud computing a zrównoważony rozwój, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 12/2010 (wyd. 2011)
 131. Cloud computing a zrównoważony rozwój, mat. konf. "Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu" Akademia Leona Koźmińskiego, 24-25.11.2010

  2009

 132. Smartsourcing - innowacyjny outsourcing, "Outsourcing Magazine", nr 4 (20), zima 2009
 133. Nowy model dystrybucji leków w Polsce, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 4/2009 (14), X-XII 2009, SGH, Warszawa
 134. Outsourcing kluczowych kompetencji, "Outsourcing Magazine", nr 3 (19), jesień 2009
 135. Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2009
 136. "Na rzecz i w imieniu" - agent w łańcuchu dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10/2009
 137. Innowacyjna rekonfiguracja dystrybucji leków w Polsce. System sprzedaży bezpośredniej AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., jako najlepsza praktyka biznesowa, opracowanie z badania statutowego SGH KNoP 2009
 138. Grupy zakupowe, czyli duży może więcej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 5/2009

  2008

 139. Uwarunkowania kształtujące międzynarodowe łańcuchy dostaw leków w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, red. E. Gołembska, M. Szuster, AE w Poznaniu, Poznań 2008
 140. Outsourcing - remedium na bolączki szpitali?, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 10/2008
 141. Determinanty kształtujące poziom sprzedaży leków generycznych w wybranych krajach europejskich w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa 2008
 142. Makroekonomiczne narzędzia polityki handlowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 2/2008

  2007

 143. Uwarunkowania funkcjonowania sektora farmaceutycznego w Polsce. Rola zarządzania wiedzą, „Problemy Zarządzania” nr 4/2007 „Zarządzanie wiedzą”, WZ UW, Warszawa 2007
 144. Organizacje międzynarodowe wobec ułatwień w światowym handlu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 8/2007
 145. Kosztowna odległość ekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2/2007 (3), IV-VI 2007, SGH, Warszawa 2007

  2006

 146. Innowacyjność sektora farmaceutycznego, „Gospodarka Narodowa” nr 11-12/2006, SGH, Warszawa 2006
 147. Bariery dostępu do rynków zagranicznych dla producentów leków wytwarzanych w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 10/2006
 148. Rola pacjenta w procesie podejmowania decyzji konsumenckich, „Marketing i Rynek” 7/2006
 149. Interwencjonizm państwowy a dostępność opieki zdrowotnej, „Problemy Zarządzania” nr 2/2006 (11) „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, WZ UW, Warszawa 2006

  2005

 150. Charakterystyka dystrybucji leków, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 12/2005
 151. Znaczenie nieformalnych barier dostępu do rynku w międzynarodowym obrocie towarowym, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, z. 2/2005, Warszawa 2005
 152. Elementy odległości ekonomicznej w handlu międzynarodowym w: Polska Gospodarka w UE – innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, red. S. Pangasy-Kania i G. Szczodrowski, Wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
  elementy odległości.jpg 


 Zainteresowania pozanaukowe:

 • Jeździectwo
 • Miasta Europy