Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Dr inż. Łukasz Marzantowicz
KNoP - Katedra Logistyki - Skład osobowy
 

 Dr inż. Łukasz Marzantowicz

 

lukasz_marzantowicz.png

 

Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Specjalista w zakresie optymalizacji sfery logistyki w przedsiębiorstwie, wdrożenia oraz prowadzenia projektów logistycznych.
Praktyk w obszarze szkoleń, wdrażania i efektywności projektów gospodarczych oraz zarządzania logistyką.
Ekspert Komisji Europejskiej w Horizon 2020, trener biznesu, recenzent, promotor.

 

 

 

Kontakt:

e-mail: lukasz.marzantowicz@sgh.waw.pl
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Logistyki
al. Niepodległości 128, Bud C 6/4
02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 9326

Niezbędnik SGH:  https://www.e-sgh.pl/Lukasz_Marzantowicz


Wykształcenie:

Studia doktoranckie
Studia – Menedżer projektu badawczo – rozwojowego
Studia – Ekonomia, Logistyka i ekonomika transportu
Studia – Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym


Zainteresowania naukowe (badawcze):

 • Optymalizacja procesów logistycznych – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja
 • Rachunek kosztów działań logistycznych
 • Multikryterialna analiza procesów logistycznych
 • Jakość w logistyce i audyt logistyczny
 • Zarządzanie logistyką i ekonomika przedsiębiorstw
 • Efektywność i narzędzia reinżynieringu procesów logistycznych
 • Ryzyko, niepewność i nieprzewidywalność w logistyce i łańcuchach dostaw
 • Logistyka w kryzysie

Działalność badawcza:

 • Projekt badawczo – rozwojowy „Zwiększenie konkurencyjności VT - Sport Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku łodzi sportowych i rekreacyjnych poprzez realizacje projektu B+R wraz z przygotowaniem do wdrożenia nowych produktów”. Finansowanie RPO woj. Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany na zlecenie VT-Sport Sp. Z o.o. 2017
 • Deutsch-polnische grenzüberschreitende zusammenarbeit im bereich der logistischen unterstützung in krisensituationen.  Polsko – Niemiecka fundacja na rzecz nauki.  2016
 • Projekt Polsko-Chiński - Zrównoważona infrastruktura – metody pomiaru negatywnego oddziaływania infrastruktury logistycznej na środowisko naturalne. 2015
 • Wykorzystanie nowoczesnych metod rachunku kosztów działań: TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING (rachunek kosztów działań sterowany czasem) w sferze zaopatrzenia usługowych przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce. 2014
 • Innowacyjne rozwiązania IT w postaci platformy e-learningu z zakresu zarządzania logistycznego oraz kompetencji logistyków wraz ze spójną strategią rozwoju dystrybucji wiedzy dla firm logistycznych w województwie mazowieckim”. 2014
 • SERVICE INTER - LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” 2010-2013, źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Unia Europejska, miejsce realizacji: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, charakter udziału przy realizacji projektu: członek zespołu (Katedra Logistyki) przygotowującego projekt LOG-Lab. 2012 – 2014

Komitety (wybrane)

 • Członek grona międzynarodowych recenzentów czasopisma „Logistics and Transport” (13 pkt.)
 • Członek międzynarodowego komitetu naukowego: Scientific Board of Civil & Environmental Engineers
 • International Center of Economics Humanities and Management – członek międzynarodowej  rady naukowej
 • Członek konferencyjnego komitetu naukowego/recenzent: ECIE - European Conference on Entrepreneurship and Innovation. University of Ulster and School of Social Enterprises.  (konferencja coroczna)
 • Członek konferencyjnego komitetu naukowego/recenzent: ECIME -  European Conference on IS Management and Evaluation (konferencja coroczna)
 • Członek konferencyjnego komitetu naukowego/recenzent: ECGBL - European Conference on Games Based Learning. Research and Training Center for Culture and Computer Science (FKI) (konferencja coroczna)

Publikacje (wybrane):

 1. Barczak, A., Dembińska, I., & Marzantowicz, Ł. (2019). Analysis of the Risk Impact of Implementing Digital Innovations for Logistics Management. Processes7(11), 815.
 2. Dembińska, I., Marzantowicz, Ł. (2019, August). Basic effects types of logistic infrastructural investments-theoretical approach. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 568, No. 1, p. 012083). IOP Publishing.
 3. Marzantowicz, Ł., Dembińska, I. (2019, August). Concept and premises of the logistic management model in conditions of uncertainty-research approach. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 568, No. 1, p. 012082). IOP Publishing.
 4. Dembińska, I., Marzantowicz, Ł. (2019, August). Key assumptions of energy-consumption analysis for the functioning of a logistics center. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 568, No. 1, p. 012045). IOP Publishing.
 5. Marzantowicz, Ł., Dembińska, I. (2019, August). Introduction to the research of uncertainty in logistics management. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 568, No. 1, p. 012044). IOP Publishing.
 6. Marzantowicz, Ł. (2019). Inteligentna technologia w zarządzaniu logistycznym i łańcuchem dostaw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (1), 62-71.
 7. Marzantowicz, Ł. (2019) Innowacje cyfrowe w rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego - perspektywy zmian i barier wdrażania w świetle wyników badań empirycznych. BIZNES CYFROWY. Perspektywa innowacji cyfrowych, 211-230
 8. Marzantowicz, Ł. (2019) Cyfrowe innowacje w świetle ryzyka i niepewności. BIZNES CYFROWY. Perspektywa innowacji cyfrowych, 153-174
 9. Dembińska, I., & Marzantowicz, Ł. (2018). INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS–CONCEPT AND REASONS. Problemy Transportu i Logistyki, 93.
 10. Dembińska I., Jedlinski M., & Marzantowicz Ł. (2018). Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster. LogForum,14(3)
 11. Marzantowicz, Ł. ( 2018). Stabilność łancucha dostaw-stan, poziomy i zasobowe uwarunkowania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 12. Łukasz Marzantowicz: Niepewność i nieprzewidywalność w łańcuchu dostaw – rozważania teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o zarządzaniu, nr 4/2017
 13. Łukasz Marzantowicz, Izabela Dembińska: Implementations reasons of the concept of green port in the chinese ports. Czasopismo Logistics and Transport nr 1/2018
 14. Łukasz Marzantowicz, Izabela Dembińska: Formalno-prawne uregulowania przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studia ekonomiczne, Podseria Zarządzanie. Praca Zbiorowa. 2018
 15. Łukasz Marzantowicz, Izabela Dembińska: Wykorzystanie koncepcji time-driven activity based costing w sterowaniu kosztami procesu zaopatrzenia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studia ekonomiczne, Podseria Zarządzanie. Praca Zbiorowa. 2018
 16. Jedliński, Mariusz. : Wpływ niepewności i nieprzewidywalności na procesy logistyczne / Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz. // Problemy Transportu i Logistyki 2017, nr 1(37), s. 171-185 ISSN 1644-275X
 17. Marzantowicz, Łukasz. : Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych : negatywne skutki wdrożenia / Łukasz Marzantowicz. // Problemy Transportu i Logistyki. 2016, nr 4, s. 175-183 ISSN 1644-275X
 18. Marzantowicz, Łukasz. : The use of time-driven activity based costing (TDABC) for optimizing time-consumtion in construction supply process / [Dokument elektroniczny] Łukasz Marzantowicz. // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for innovative and creative business solutions. [on-line] Vilnius : Vilniaus kolegija, 2016. - 397 pp. pp. 112-119 [13.07.2016]
 19. Marzantowicz, Łukasz. : Fuel prices as a factor of shaping profitability of road transport in Poland / [Dokument elektroniczny] Łukasz Marzantowicz. // Economics and Culture [Online]. 2016, vol. 13 no. 2, pp. 44-52 [20.01.2017]
 20. Marzantowicz, Łukasz. : Guidelines for optimal purchasing of construction with the use of budgeting based on TDABC account / [Dokument elektroniczny] Lukasz Marzantowicz. // Annals of the University of Oradea. Fascicle of Management and Technological Engineering. [on-line] 2016, vol. 25 no. 2, pp. 147-150 [13.07.2016]
 21. Marzantowicz, Łukasz. : Rozwój logistyki w ochronie zdrowia w Polsce / Łukasz Marzantowicz. // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 249, s. 242-254 ISSN 2083-8611
 22. Marzantowicz, Łukasz. : Prewencyjna rola logistyki w katastrofie / Łukasz Marzantowicz. // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2015, vol. 46 no. 2, pp. 173-184 ISSN 2080-0339
 23. Marzantowicz, Łukasz. : Konsument na rynku usług budowlanych / Łukasz Marzantowicz. // W: Konsument na rynku usług / redakcja naukowa Grażyna Rosa ; autorzy Anna Bera, Urszula Chrąchol-Barczyk, Magdalena Małachowska, Łukasz Marzantowicz, Beata Meyer, Izabela Ostrowska, Józef Perenc, Kamila Peszko, Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Tomasz Sondej, Anna Szwajlik, Beata Świecka. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - 353 s. s. 166-180
 24. Marzantowicz, Łukasz: Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych / Łukasz Marzantowicz. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 885. Problemy Transportu i Logistyki. 2015, nr 31, s. 93-106 ISSN 1644-275X ;
 25. Marzantowicz, Łukasz. : TDABC as an optimization tool of purchasing processes in construction / [Dokument elektroniczny] Łukasz Marzantowicz, Mariusz Jedliński. // Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów [CD-ROM]. 2014, nr 3, s. 49-54 ISSN 1231-5478