Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja ZLD 2017
KNoP - Katedra Logistyki - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja ZŁDiL 2022

 
 
 
SGH_C.jpg​​Katedra Logistyki
przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zorganizowała
III Ogólnopolską Konferencję Naukową

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką
- trendy przyszłości i strategie rozwoju,

która odbyła się w formie stacjonarnej w dniach 19-20 maja 2022 roku
w budynku C przy al. Niepodległości 128 w Warszawie.
Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH oraz honorowym patronatem Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dr hab. Gabriela Główki, prof. SGH i jest połączona z jubileuszem 30-lecia Katedry Logistyki SGH.


Gościem Specjalnym konferencji była

pani prof. Britta GammelgaardCopenhagen Business School,
która wygłosiła wykład
 
pt. Supply Chain Management in a post-covid era: New pathways for research Ogólny zarys konferencji 

W ramach konferencji odbyło się szereg prezentacji i paneli dyskusyjnych podporządkowanych merytorycznie głównemu tematowi wydarzenia. Ich wspólnym mianownikiem była analiza znaczenia zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw w bieżących uwarunkowaniach otoczenia gospodarczego z uwzględnieniem zmian zachodzących m.in. w obszarze innowacji, relacji biznesowych, oczekiwaniach konsumentów, czy też kompetencjach i umiejętnościach pracowników.


Kluczowe obszary tematyczne

I. Strategie i modele biznesu łańcuchów dostaw wobec trendów XXI w.
Temat obejmował problematykę kluczowych trendów o charakterze makro i mikroekonomicznym kształtujących strategie rozwoju i modele biznesu konkurencyjnych łańcuchów dostaw XXI w. 

II. Efekty zewnętrzne zarządzania łańcuchami dostaw i logistyką
Temat obejmował problematykę wpływu zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką na otoczenie gospodarcze w kontekście tworzenia korzyści i kosztów zewnętrznych. Tym samym temat dotyczy problematyki zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, czy też działań podejmowanych wraz z interesariuszami w celu ograniczania tzw. śladu logistycznego i negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

III. Łańcuch dostaw sterowany potrzebami klientów
Temat obejmował problematykę roli konsumenta i klienta w kształtowaniu konkurencyjnych łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ostatniej mili, metod dywersyfikacji obsługi klienta, omnichannelingu i roli e-commerce, ale również sposobów budowania pozytywnego doświadczenia wzdłuż łańcucha dostaw (customer experience, customer journey), przy założeniu zmieniającego się poziomu świadomości i wiedzy konsumentów.

IV. Behawioralne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką
Temat obejmował problematykę zmian w sposobach zarządzania zasobami ludzkimi w logistyce i łańcuchach dostaw wynikających ze zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz systemów wartości nowych pokoleń na rynku pracy, ich kompetencji, wiedzy i umiejętności. Tym samym problematyka dotyka również aspektów związanych z kształceniem kadr w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw i logistyką, czyli kompetencji przyszłości.

V. Technologiczne uwarunkowania konkurowania łańcuchami dostaw i logistyką
Temat obejmował problematykę zróżnicowanego wpływu technologii cyfrowych na zarządzanie łańcuchami dostaw i logistyką – zarówno w ujęciu ich oddziaływania w bliższym i dalszym otoczeniu, jak i wewnątrz organizacji łańcucha dostaw oraz logistyki w przedsiębiorstwie. Nowe cyfrowe modele biznesu rekonfigurują dotychczasowe przepływy pomiędzy ogniwami stanowiąc zarówno szansę na rozwój, jak i niebezpieczeństwo wykluczenia.

 

 Rada Naukowa

 
​prof. SGH dr hab. Katarzyna Nowicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Przewodnicząca
prof. dr hab. Piotr Banaszyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Lech Bukowski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
prof. SGH dr hab. Marzenna Cichosz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. AMS dr hab. Izabela Dembińska, Akademia Morska w Szczecinie
prof. US dr hab. Marzena Frankowska, Uniwersytet Szczeciński
prof. Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School
prof. SGH dr hab. Gabriel Główka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. UE dr hab. Paweł Hanczar, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. AMS dr hab. Mariusz Jedliński, Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski
prof. WSL dr hab. Arkadiusz Kawa, Sieć Badawcza Łukasiewicza, ILiM​
prof. UO dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Artur Świerczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. US dr hab. Blanka Tundys, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UZ dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Uniwersytet Zielonogórski 
 

 Komitet Organizacyjny

 
​dr inż. Łukasz Marzantowicz - Przewodniczący
dr Joanna Archutowska
dr Aneta Pluta-Zaremba
mgr Dorota Stryjecka
mgr Radosław Świętek
 
 
2019.10.15_Patronat_Honorowy_JM_Rektora_logo-01 (1).png
 

 Sekretariat konferencji

 
​Katedra Logistyki
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128,
02-554 Warszawa
tel. +48 22 564 9326
kl@sgh.waw.pl
 

 Adres konferencji

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C, Aula I (na antresoli)
al. Niepodległości 128 (róg ul. Madalińskiego)
 
Mapa kampusu
 

 Komunikaty

 
 

 Kalendarium Konferencji

 
​Termin​​ ​Działanie
do 22 kwietnia 2022 r. ​Zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy
do 24 kwietnia 2022 r.​ ​Przesłanie informacji o kwalifikacji tematów referatów przez organizatorów konferencji
​do 29 kwietnia 2022 r. ​​Zamknięcie zgłoszeń i wniesienie ​przez uczestników opłaty za udział w konferencji
maj 2022 r. ​Publikacja harmonogramu konferencji

 

Językiem konferencji był język polski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego wystąpień gości zagranicznych.


Opłata konferencyjna wynosi 1000 zł i obejmuje:

- udział w konferencji,
- materiały konferencyjne,
- przerwy kawowe i obiady,
- uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz
- publikację za 40 punktów (po uzyskaniu pozytywnych recenzji w ramach bezpośredniej współpracy Autora z wybranym wydawnictwem, tj. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,
        e-mentor oraz Gospodarka Materiałowa i Logistyka - przesyłając artykuł do wybranego wydawnictwa prosimy dodać informację: "Artykuł powstał na podstawie referatu
        wygłoszonego na konferencji Katedry Logistyki SGH".


Rekomendacje dla publikacji wysokopunktowanych

Zachęcamy do wydania artykułu w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie​ (70 punktów) na preferencyjnych warunkach finansowych (-20%) związanych z udziałem w naszej konferencji. Artykuły prosimy zgłaszać do wydawnictwa z podaniem hasła "konferencja SGH 2022".

Rekomendujemy również wydawnictwo International Journal of Logistics Management​ (70 punktów), a osoby zainteresowane publikacją w tym periodyku (także kosztem związanym z open access i czasem wydania) prosimy o bezpośredni kontakt wskazany na stronach czasopisma.


Koszt wydania artykułu w wydawnictwach wysokopunktowanych nie jest wliczony do kosztów udziału w konferencji, a samo wydanie artykułu i jego czas zależy od procedury recenzji obowiązującej w danym wydawnictwie i jest niezależne od organizatorów konferencji. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z panem mgr. Radosławem Świętkiem Konferencja została objęta patronatem medialnym i merytorycznym wydawnictwa e-mentor​,

e-mentor_z_adresem.jpg

patronatem medialnym wydawnictwa Gospodarka Materiałowa i Logistyka

 


oraz patronatem wydawnictwa Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie​

logo KNoP.png
 

 Rejestracja

 

​Zapraszamy do rejestracji na konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy:

przycisk.jpg


Opłaty prosimy dokonywać na konto: 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika konferencji oraz dopiskiem: "konferencja Zarządzanie Łańcuchem Dostaw"​


Nazwa rachunku:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
 

 Sugerowane hotele

 
Hotel Reytan
www.reytan.pl
ul. Tadeusza Rejtana 6
02-516 Warszawa
tel. + 48 22 201 65 00
fax + 48 22 201 65 55
e-mail: rez@reytan.pl​


Hotel Metropol
https://www.hotelmetropol.com.pl/pl
ul. Marszałkowska 99a
al. Jerozolimskie 45
00-692 Warszawa, Polska
tel.: + 48 22 31 82 888
fax: + 48 22 31 82 889
e-mail: hotel.mdm@syrena.com.pl

Hotel Lokum
www.hotellokum.pl​
ul. Wołoska 137
bud. „0” wjazd od ul. Miłobędzkiej
02-507 Warszawa
tel/fax - (22) 508 10 80 | (22) 468 08 69
e-mail: recepcja@hotellokum.pl
 

Pensjonat Longinus
http://www.noclegi-longinus.pl/
ul. Podbipięty 45
02-732 Warszawa
tel./fax: +48 222 510 101
tel. +48 500 505 101
e-mail: rezerwacja@noclegi-longinus.pl

Best Western Hotel Portos
http://www.bwportos.pl/
ul. Mangalia 3A
02-758, Warszawa, Poland
Telefon: +48 22 207 60 00
Fax: +48 22 207 69 00
e-mail: hotel@bwportos.pl

Hotel Karat
https://cul.com.pl/obiekty/hotel-karat
ul. Słoneczna 37
00-789 Warszawa
Tel.:(22) 849-84-54
fax:22 849-84-54
e-mail: hotelkarat@cul.com.pl

Przewodnik po Warszawie​