Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca : Współpraca – Katedra Logistyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Logistyki - Współpraca
 

 Współpraca

 
Katedra Logistyki współpracuje z:
 
Community of European Management Schools (CEMS), w tym w szczególności:
  • prof. Krzysztof Rutkowski bierze udział w pracach Interfaculty Group Global Supply Chain Management (grupuje profesorów odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw w uczelniach należących do CEMS),
  • udział w corocznych Research and Doctoral Workshops (CEMS Seminar on European Supply Chain Management). Prof. Krzysztof Rutkowski należy do grupy profesorów CEMS moderujących sesje
 
Europejskim Trowarzystwem Lgistycznym (ELA), w tym m.in.:
  • prof. K. Rutkowski jako Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki prowadzi aktywną współpracę z Europejskim Towarzystwem Lgistycznym (jest był m.in. przedstawicielem Polski w Walnym Zgromadzeniu członków ELA). W latach 1997-2002 był członkiem Research and Development Committee, reprezentując w nim całą Europę Środkowo-Wschodnią.  Młodzi pracownicy Katedry brali wielokrotnie udział w warsztatch ELA dla doktorantów piszących prace doktorskie. W 2000 r. Katedra Logistyki SGH była głównym organizatorem Doctoral Workshop ELA, który odbył sie w Monchy St. Eloi we Francji.
 
Z konsorcjum badawczym w ramach Projektu BestLog.
  • Katedra Logistyki była w latach 2006-2010 członkiem konsorcjum badawczego w ramach projektu BestLog, pozyskując na badania w tym okresie ok. 200.000 euro. Projekt funkcjonował w ramach VI Programu Ramowego UE, finansowanego przez DG TREN i miał za zadanie utworzenie trwałej, nie komercyjnej i samofinansującej się platformy europejskiej dla zbierania i aktywnego upowszechniania najlepszych praktyk logistycznych. Partnerami w projekcie były m.in. Europejskie Towarzystwo Logistyczne  (ELA) oraz jednostki zajmujace sie logistyką z Technische Universitaet Berlin (Niemcy), Oxford University (Wielka Brytania), Universitaet St. Gallen (Szwajcaria) i Chalmers Institute (Szwecja).
  • w ramach tego projektu Katedra Logistyki była głównym organizatorem (wspólnie z Said Business School, Oxford University) konferencji międzynarodowej pt. “Transferability of Best Practices” (SGH, 17 września 2009 r.). Po zakończeniu prac badawczych Katedra Logistyki pełni funkcję partnera-eksperta Platformy ELABestLog (platforma została przejęta po zakończeniu prac w projekcie BestLog przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne - ELA) w zakresie najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 

 Konferencje i seminaria

 
  • ​17 września 2009 r., w ramach projektu badawczego BestLog, Katedra Logistyki wspólnie z Said Business School, Oxford University zorganizowała konferencję międzynarodową Transferability of Best Practices. W konferencji wzięły udział 104 osoby, w tym 10 osób z zagranicy, 20 z SGH i ponad 70 menedzerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw reprezentujących polskie firmy.
  • W 2000 r. Katedra Logistyki SGH była organizatorem 5th European Logistics Association Doctorate Workshop – warsztatów doktorskich organizowanych pod patronatem AFT-IFTIM i ELA (Europejskiego Towarzystwa Logistycznego). Warsztaty odbyły się w czerwcu 2000 r. w Monchy St. Eloi, Francja i wzięło w nich udział ponad 30 doktorantów z 23 krajów Europy.  Prof. K. Rutkowski nadzorował merytoryczne przygotowania, zaś mgr M. Cichosz i mgr A. Pluta koordynowały przygotowania merytorycznych materiałów na tę konferencję. 
  • W 1997 r. Katedra Logistyki zorganizowała (m.in. wspólnie z AT Kearney) konferencję naukową pt. Zintegrowany łańcuch dostaw – logistyczne wyzwanie przełomu wieków, w której wzięło udział ok. 150 osób, głównie menedżerów logistyki z polskich przedsiębiorstw.
  • W 1995 i 1996 r. Katedra Logistyki zorganizowała wspólnie z IESE Barcelona, University of Navarra, cykl seminariów poświęconych przygotowaniu analiz przypadków. W warsztatach prowadzonych przez Profesorów z IESE Business School udział wzięło ok. 50 pracowników naukowych z całej Polski.