Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ekoinnowacje w mieście

 
​​llogo.jpg
O PROJEKCIE


Głównym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-naukowego uczelni w obszarze urbanistyki w okresie 2013-2015 przez stworzenie innowacyjnego produktu edukacyjnego zgodnego ze strategią Europa 2020 (specjalność kierunkowa: Eco-innovation in the urban regeneration projects) oraz wykształcenie 80 specjalistów oczekiwanych przez rynek pracy.
 
W ramach tworzonej specjalności kierunkowej uruchomionych zostanie sześć przedmiotów:
 • Eco-cities
 • Green Urban Regeneration Projects
 • Green Project Funding
 • Planning and Management in Eco-cities
 • New Models of Urban Entreprenuership
 • Making the 21st Century Cities.

Celem szczegółowym Projektu jest:

 • podniesienie kompetencji dydaktycznych, naukowych i językowych 12 pracowników naukowych (6 kobiet i 6 mężczyzn) i 2 lektorów języka angielskiego i 6 doktorantów (obecni słuchacze i doktoranci; osoby z otwartym przewodem, w tym przygotowujący się do obrony rozprawy doktorskiej; osoby które ukończyły studia doktoranckie; osoby z otwartym przewodem bez obrony pracy doktorskiej – 3 kobiety i 3 mężczyzn) w zakresie ekoinnowacji i rewitalizacji między IV kwartałem 2013 r. a III kwartałem 2014 r.
 • wykształcenie 80 specjalistów w zakresie zastosowania ekoinnowacji w procesach rewitalizacji miast na anglojęzycznej specjalności na studiach II  stopnia do IV kwartału 2015 r. obejmujących
 • zwiększenie praktycznych elementów w procesie dydaktycznym przez prowadzenie zajęć opartych na przykładach z życia gospodarczego, realizacje praktyk zawodowych oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych jak praca zespołowa. 
 
Przedmiot projektu
 
Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu na staż zagraniczny do UE i USA dla sześciu trzyosobowych zespołów: w pierwszej turze w grudniu 2013 roku i w II turze w lutym/marcu 2014 roku2. Zagraniczny staż będzie trwał 3 miesiące (w tym pierwszy i ostatni dzień będzie przeznaczony na podróż).  
 
 
Wyjazdy zagraniczne na staż naukowy:
 
W projekcie weźmie udział 12 nauczycieli akademickich SGH oraz 6 doktorantów, tworzących 6 trzyosobowych zespołów. W ramach budżetu Projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.
 
 
Rekrutacja na płatny staż naukowy
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej 
 
W piątek 29.11.2013 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, kwalifikującej nauczycieli akademickich i doktorantów na 3 miesięczne staże zagraniczne.
W wyniku weryfikacji zgłoszeń wytypowano 2 zespoły, które zajmą się opracowaniem materiałów do następujących przedmiotów: „Eco-Cities” i „Green urban regeneration projects”. Na staże naukowe w drugim terminie przyjmowane są jeszcze zgłoszenia 
do 15 grudnia 2013 r.
 
Osoby specjalizujące się w tematyce przedmiotów:
 • Green Project Funding
 • Planning and Management in Eco-cities
 • New Models of Urban Entreprenuership

i zainteresowane wyjazdem na staż mogą jeszcze złożyć wnioski aplikacyjne w pokoju nr 12 bud. G. u Kierownika Projektu lub dodatkowo przesłać je drogą mailową na adres amodrz@sgh.waw.pl.

Bliższe informacje dotyczące tematyki projektu i wyjazdów, można również uzyskać telefonicznie: 22 654 98 69.

 
 
 

 EKOINNOWACJE W MIEŚCIE

 
​​O projekcie


WarsztatySylabus