Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Miasta Innowacyjnego :
Katedra Miasta Innowacyjnego

Prof. Anna Szelągowska w zespole doradczym MNiSW

2019-09-12 kategoria: informacja 

​Profesor Anna Szelągowska została powołana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Dr hab. Anna Szelągowska jest profesorem w Katedrze Miasta Innowacyjnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Realizuje badania naukowe w obszarze finansów i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania banków komercyjnych i spółdzielczych w otoczeniu fringe banking. Jej badania koncentrują się także na polityce banku centralnego i jej wpływie na wzrost gospodarczy. Dodatkowym obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia finansowania rynku nieruchomości i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz współczesnej polityki mieszkaniowej.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia