Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Misja Katedry

 
​Katedra Miasta Innowacyjnego dąży do utworzenia Europejskiego Centrum Miejskiego Ładu, mającego na celu wspieranie transformacji miast europejskich i formułowanie ich strategii rozwojowych tak, by stawały się przyjazne, zielone, sprawiedliwe, zdrowe, odporne, harmonijne, bezpieczne, zrównoważone, inteligentne, włączające i solidarne.
Strategie rozwoju miasta powinny być odpowiedzią na złożone i wielowymiarowe wyzwania globalne. W szczególności  powinny zmierzać do zapewnienia wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza grupom szczególnie wrażliwym, w tym kobietom, dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym:
•    dostępu do odpowiednich, energooszczędnych, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań́ oraz podstawowych usług
•    dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo, zrównoważonych i łatwo dostępnych systemów transportu publicznego
•    łatwego i powszechnego dostępu do bezpiecznych terenów zielonych sprzyjających integracji społecznej i takiej samej przestrzeni publicznej
 
oraz do osiągnięcia zrównoważonej urbanizacji sprzyjającej włączeniu społecznemu i możliwości partycypacji w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu oraz zagospodarowaniu ludzkich osiedli.
Dążąc do realizacji tego celu KMI będzie podejmować zadania badawcze i doradcze oraz tworzyć partnerstwa strategiczne z innymi ośrodkami badawczymi i edukacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi.