Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Anna Szelągowska
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 Prof. dr hab. Anna Szelągowska

 Prof. dr hab. Anna Szelągowska

 
Ambitna, konsekwentna i sumienna w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz społeczności akademickiej. Zajęcia ze studentami i pracę z doktorantami traktuje jako swoją życiową misję. Kształcenie innych jest jej pasją zawodową. Stara się zawsze przekazywać teorię w sposób przystępny studentom angażując ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Krytyczna i wymagająca względem siebie i innych. Skuteczna motywatorka i szanowana mentorka. Ambasadorka zdrowego trybu życia. Wolne chwile poświęca na aktywność fizyczną. Pasjonuje ją wędkarstwo gruntowe, spławikowe i spinningowe (i nie interesują jej płotki – tylko „grube” ryby). Uwielbia zbierać grzyby i robić przepyszne domowe konfitury i przetwory. 
 
 
Praktyka zawodowa: 
 • od 2012 roku -  Ekspert Biura Analiz Sejmowych
 • 2015 - Członek Komitetu Doradczego BGK Nieruchomości
 • 2016 - Ekspert w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
​Prowadzone zajęcia:
 • Bankowość (121030-1226) – zagadnienia związane z pieniądzem i jego kreacją, funkcjonowaniem banków i ich roli w życiu każdego z nas - a wszystko przy użyciu interaktywnych metod. 
 • Bankowość detaliczna (234180-1226) – zagadnienia związane z działalnością banków detalicznych oraz innych pośredników na rynku finansowym obsługujących klientów detalicznych i sektor MSP. 
 • Financial Frauds (238159-1226 – e-learning) – zagadnienia związane z przestępczością gospodarczą, wyłudzeniami w bankach, zakładach ubezpieczeń, kradzieżą danych osobowych, piramidami finansowymi, wykrywalnością oszustw finansowych i ich zapobieganiem.
 • Finansowanie nieruchomości (238150-1226) – rzeczywiste przykłady inwestycji na rynku nieruchomości wraz z opisem źródeł ich finansowania. 
Współpraca z praktykami biznesu:
 • Praktycy bankowi, ubezpieczeniowi, doradcy finansowi i inwestycyjni – w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanego przez Związek Banków Polskich (na przedmiocie Bankowość, Bankowość Detaliczna, Finansowanie Nieruchomości, Inwestycje Rzeczowe i Metody ich Finansowania)
 • Dr Ilona Skibińska-Fabrowska – wieloletni pracownik NBP. Obecnie dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lublinie (guest speaker na przedmiocie Bankowość)
 • Dr Rafał Płókarz – wieloletni pracownik bankowy pełniący funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej w BRE Banku i w Banku BPH. W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president) i członek Komitetu Zarządzającego w banku Rothschilda w Luksemburgu oraz założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku. Członek rady nadzorczej Caspar Asset Management SA. Członek Rady Nadzorczej F-Trust SA (guest speaker na przedmiotach Bankowość i Bankowość detaliczna)
​​Zainteresowania naukowe:

Realizuje badania naukowe w obszarze finansów i bankowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania banków komercyjnych i spółdzielczych w otoczeniu fringe banking. Jej badania koncentrują się także na polityce banku centralnego i jej wpływie na wzrost gospodarczy. Dodatkowym obszarem zainteresowań badawczych są zagadnienia finansowania rynku nieruchomości i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych oraz współczesnej polityki mieszkaniowej.

Najważniejsze publikacje 
 • A. Szelągowska, Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu, Warszawa 2011
 • A. Szelągowska, New Paradigm of the Social Housing Finance. Case study of Poland, CeDeWu, Warszawa 2013
 • M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa 2017
 • A. Szelągowska, M. Bryx (red.), Eco-innovations in cities, CeDeWu, Warszawa 2015
 • A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012
 • A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, CeDeWu, Warszawa 2010

Wykaz dorobku naukowego