Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Marek Bryx
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 Prof. dr hab. Marek Bryx

 

Marek Bryx.pngprof. dr hab. Marek Bryx
Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego

CV (do pobrania)

Jestem ekonomistą z zacięciem społecznym. Zawsze uważałem, że polityka państwa powinna wyrównywać szanse rozwoju młodych ludzi, a ekonomia powinna ją umiejętnie wspierać. To tłumaczy mój sposób rozumienia zastosowania instrumentów finansowych w budownictwie mieszkaniowym czy rewitalizacji miast. Ce​nię sobie rzetelność, zaangażowanie, odwagę, pracowitość, ale także  refleksję zwłaszcza w ocenie zjawisk i racjonalność w każdym działaniu.Moja wiedza i doświadczenie to - z jednej strony gumiaki na budowie, stojący budynek „C” SGH, a z drugiej - zarządzanie rozwojem rynku nieruchomości i gospodarki przestrzennej w Polsce (wiceminister infrastruktury RP) czy też np. restrukturyzacja TP SA (wiceprezes zarządu), nadzór nad bankami (rady nadzorcze) itp.

Prywatnie – spełniony mąż, ojciec, właściciel psa i kota. Lubię poznawać nowe miejsca i kreatywnych ludzi. Podobają mi się dobre samochody, ale nie będę się zabijał aby je mieć ;).

Praktyka biznesowa:
 

 • Pełnomocnik Rektora SGH ds. budowy budynku „C” 
 • Współtwórca firmy Construction Unlimited, która później przekształciła się w JW. Construction, doradca Prezesa firmy
 • Wiceminister odpowiedzialny za budownictwo, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową
 • Dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat)
 • Członek: Steering and Monitoring Committee of  the United Nations Habitat and Human Foundation Experimental Reimbursable Seeding Operations and Other  Innovative Financial Mechanisms, (ERSO); Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Naukoznawstwa PAN, Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast; Komitetu Inwestycyjnego Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA); Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego; Mazowieckiej Rady Innowacyjności; Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy; Komitetu Doradczego BGK Nieruchomości, Muzeum Historycznego Miasta Warszawy, Rad nadzorczych: MPH Gdańsk SA, ZMP Gdańsk SA, Bank Zachodni SA,  J.W.Holding SA; Kompania Węglowa SA
 • Przewodniczący rady Nadzorczej XIII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, TUiR Warta SA, Dom Inwestycyjny BWE SA.
 • Udział w projektach: 
  • Projekt zamawiany Ministra NiSzW (PBZ-MNiSW-4/3/2006)  pn: „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”. Członek Rady Naukowej Projektu oraz Kierownik zespołu SGH
  • Badania statutowe: „Rewitalizacja jako czynnik kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw”. Kierownik
  • Badania statutowe: „Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce”. Kierownik
  • „SATURN” – „Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w obszarze rewitalizacji miast (The European Standard for Vocational Training in Urban Regeneration)”. Kierownik
  • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" - Członek Rady Programowej
  • „MPZ” – „Młodzi Projektują Zarządzanie”. Pomysłodawca i przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej.
  • Pomysłodawca i Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej „Weź stypendium dla rozwoju”. Przewodniczący Komisji kwalifikacyjnej
  • „Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie” - Przewodniczący Rady programowej
  • „Innowacyjna SGH” - program rozwoju i internacjonalizacji - Członek Komitetu Sterującego.​
Prowadzone zajęcia:
 • Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym /sygn. 234130-0044/ w formie tradycyjnej oraz jako przedmiot w formacie e-leraning / sygn. 238641-0044/
 • Rynek nieruchomości (e-learning) / sygn. 131669-0044/
 • Proces inwestycyjny na rynku nieruchomości - przygotowanie analityczne /sygn. 137880-0044/
 • Green Urban Regeneration Projects /sygn. 238641-0044/ - dla zainteresowanych ekorozwojem i innowacyjnym rozwojem miast.
 • Ewaluacja miejskich programów rozwoju /syg. 238770-1166 /
 • Miasto od A do Z - /sygn. 238780-1169/
 • Projekty miejskie /sygn. 238760-1135 /
 • Seminarium magisterskie na każdy oryginalny temat
Współpraca z praktykami bizensu:
 • W zależności od zapotrzebowania studentów: deweloperzy lub kierownicy budów; finansiści i organizatorzy, architekci i planiści przestrzenni - ci którzy łączą praktykę zawodową z pracą na uczelni
​Zainteresowania naukowe:​

Kreatywny, innowacyjny i prospołeczny rozwój:
a) rynku nieruchomości, w każdym z jego 4 podobszarów: zarządzanie, finansowanie, inwestowanie i przenoszenie praw własności;
b) miast także w procesach rewitalizacji (smart city, slow city, eco-city). 
Wszystkie te zagadnienia interesują mnie w aspektach: celów społecznych i biznesowych, instrumentów finansowych i prawnych oraz kształtowania struktur organizacyjnych.

Najważniejsze publikacje po 2000 r.:
 1. Eco-Innovations in Cities (współredaktor i współautor), CEDeWu, Warszawa 2015; 
 2. Green Urban Regeneration Projects, CeDeWu, Warszawa 2015. E-book.  (współautor);  
 3. Ranking naukowca. Nauka nr 1 z 2015; W: Debaty Komitetów Problemowych PAN - Etyczne aspekty rankingów w nauce
 4. Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, (Redakcja i współautor), OW SGH, 2014
 5. Meandry polityki mieszkaniowej w Polsce w okresie transformacji. Finansowanie nieruchomości, nr 37 z 2013
 6. Rewitalizacja przestrzeni akademickiej. Problemy Rozwoju  Miast nr 1 z 2013.
 7. Nowa ekonomia, rozwój miast i inwestycje mieszkaniowe. W: Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Katowice 2013
 8. Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość. OW SGH, 2012 (Redakcja i współautor),
 9. Nowe myślenie o przestrzeniach Uniwersytetu: Rewitalizacja SGH/ Rethinking University Space: Warsaw School of Economics Redevelopment.  OW SGH, 2012. (Redakcja i współautor),
 10. Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. IRM, Kraków 2009. (Redakcja i współautor),
 11. Habitat - Idea, sztuka, filozofia a UN-Habitat. W: Acta Academiae Modreviane Kraków 2007
 12. Miasto bezpieczne to miasto sprawiedliwe. Urbanista nr 9 z 2007
 13. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, 
 14. Redefinicja rynku nieruchomości. Doradca majątkowy, 19/2005,
 15. Nowe instytucje w systemie inwestowania w mieszkania w Polsce – oferta dla zagranicznych inwestorów. W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Pod red. W. Karaszewskiego. UMK, Toruń 2005
 16. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a podwyższenie VAT w budownictwie. Nieruchomości nr 9 z 2005,
 17. Finansowanie mieszkań dla osób o dochodach poniżej średniej. Finansowanie nieruchomości. Nr 1 z 2005,
 18. Housing Investment System in Poland and Expectations of its Development. W.; Building for a European Future. Strategies & Alliances for Construction Innovation. ECCREDI & E-CORE Conference. ECCREDI, Bruksela 
 19. Zrównoważony rozwój miast. Wystąpienie na posiedzeniu Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju – 05 grudnia 2003. Opublikowano w: Biuletyn Informacyjny UMiRM.
 20. Rola i zadania mieszkalnictwa wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju oraz Instrumenty polityki mieszkaniowej.  XIV Konferencja Spalska PZITB, 2003
 21. Mieszkania na wynajem. Nowe Życie Gospodarcze nr 6 z 2003
 22. Inwestycje w nieruchomości, (współautor) Poltext, 2001 
 23. Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, 2001​