Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Współpraca : Współpraca – Zakład Inwestycji i Nieruchomości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Współpraca
 

 WSpółpraca

 
 

 International Real Estate Challegne 2018

 
Zaklad Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej wraz z Cushman & Wakefield, wiodącą na świecie firmą doradczą w dziedzinie nieruchomości oraz jedynym sponsorem w Polsce programu edukacyjnego International Real Estate Challenge (IREC) już po raz dwunasty zapraszają studentów do kolejnej edycji tego programu.

Opis projektu

Projekt edukacyjny International Real Estate Challenge (IREC) jest oparty na zasadzie współpracy grup studentów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, gdzie wykładane są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym oraz architekturą.

Studenci, podzieleni na kilkuosobowe, międzynarodowe grupy tworzą fikcyjne firmy konsultingowe. Ich celem jest wskazanie dla swojego klienta, międzynarodowej firmy, optymalnej lokalizacji nowej siedziby konkurując z ofertami przygotowanymi przez inne firmy.

Przebieg projektu

 

Po zakwalifikowaniu do udziału w programie, studenci reprezentujący SGH zostaną włączeni do międzynarodowych zespołów, które będą gromadzić informacje niezbędne do rozwiązanie studium przypadku.

Realizacja całego projektu oraz jego zamknięcie następuje podczas 2-tygodniowej sesji wyjazdowej, która w dniach 5-16 stycznia 2018 roku odbędzie się w Hamburgu, gdzie całość dzielona jest na szczegółowe etapy.

W I etapie studenci w międzynarodowych grupach analizują potrzeby swojego klienta i przygotowują zestaw kryteriów, którymi będą się kierować w celu wskazania swojej rekomendacji.

Etap II obejmuje wizytę w przydzielonym każdej z grup mieście w jednym z krajów europejskich. W trakcie wizyty uczestnicy przeprowadzają inspekcje potencjalnych nieruchomości w pod opieką profesjonalistów działających na lokalnym rynku. Zbierają także dane rynkowe i na tej podstawie przygotowują analizę nieruchomości i własną rekomendację.

Etap III obejmuje przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz następnie wspólne zaprezentowanie wyników analizy przed gronem ludzi nauki i profesjonalistów rynku nieruchomości.

Wszystkie prace, dyskusje i opracowywane materiały są dokonywane w języku angielskim.

Rekrutacja uczestników programu

Proces rekrutacji do programu ma dwa etapy. Rozpoczyna się w Szkole Głównej Handlowej i odbywa się na podstawie zgłoszeń nadesłanych na wskazany poniżej adres mailowy a kończy rozmową kwalifikacyjną prowadzoną przy udziale przedstawicieli firmy Cushman & Wakefield.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w tegorocznym projekcie wyłonionych zostanie czworo studentów SGH, na podstawie przesłanych (w języku angielskim) CV,  oraz eseju na zadany temat (w języku angielskim):

Wybierz ciekawy Twoim zdaniem warszawski budynek komercyjny (obiekt handlowy, biurowiec, hotel lub budynek łączący kilka funkcji). Przeanalizuj i opisz jego mocne i słabe strony patrząc z punktu widzenia jednego z trzech interesariuszy:

  • Właściciela/inwestora, który chce maksymalizować korzyści z posiadania tego budynku,
  • Najemcy, któremu zależy na dopasowanej do jego potrzeb powierzchni za rozsądną cenę,
  • Użytkownika, który na co dzień korzysta z budynku.
Uzasadnij dlaczego wybrałeś punkt widzenia akurat tego interesariusza. Postaraj się poprzeć swoje obserwacje danymi - tam gdzie to możliwe. Nie pisz więcej niż 2 strony A4, jedna strona też jest OK!.

Odpowiedzi na oba pytania należy przesłać w formie eseju na 1-2 strony A4 na adres e-mail: IREC.polska@gmail.com do końca dnia 12 listopada 2017 r.

W następnym etapie Szkoła Główna Handlowa i firma Cushman & Wakefield do dnia 14 listopada 2017 rpowiadomią telefonicznie wybranych studentów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 15-18 listopada 2017 r. w siedzibie firmy Cushman & Wakefield, w budynku Metropolitan przy placu Piłsudskiego 1.

Opiekunem i koordynatorem projektu jest mgr Paweł Nowakowski z Katedry Miasta Innowacyjnego SGH.

Wsparcie sponsorskie

Firma Cushman & Wakefield, jako sponsor programu, zapewnia studentom SGH zakwalifikowanym do finału, finansowe wsparcie w zakresie obejmującym przejazdy, przeloty i zakwaterowanie oraz w pewnym zakresie wyżywienie w trakcie pobytu za granicą. Cushman & Wakefield zapewnia także opiekę merytoryczną m.in. dostęp do raportów o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i w Europie. Cushman & Wakefield wspiera program także swoją wiedzą ekspercką podczas wizytacji przez grupę gości z zagranicy wybranych nieruchomości w Warszawie