Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw : Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
 

 Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

 
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw jest jedną z katedr Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Pracownicy Katedry koncentrują swoją uwagę na prawnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem oraz relacjach między przedsiębiorstwem, a jego instytucjonalnym otoczeniem administracyjnym i finansowym.

W sposób szczególny interesują się procedurami prawno-administracyjnymi, w znacznym stopniu warunkującymi konkurencyjność w warunkach gospodarki rynkowej, jednolitego rynku europejskiego oraz na arenie międzynarodowej w warunkach globalizacji i gospodarki elektronicznej.
 

 Informacje

 

Prof. Czyżowicz ekspertem w kazachskiej Komisji Akredytacji

Prof. Wiesław Czyżowicz ekspertem w kazachskiej niezależnej Komisji Akredytacji i Rankingu uczelni wyższych

więcej

Studenci SGH laureatami konkursu V Konferencji „i-Customs”

Studenci SGH wśród laureatów międzynarodowego konkursu referatów V Konferencji Naukowej „i-Customs”

więcej

Prof. Wiesław Czyżowicz w Rosyjskiej Akademii Celnej

Prof. Wiesław Czyżowicz w Rosyjskiej Akademii Celnej

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 kierownik jednostki