Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw :
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Prof. Czyżowicz członkiem organizacji ICLA i INCU

2017-09-27 kategoria: informacja 

​8 września 2017 r. Pan prof. Wiesław Czyżowicz – jako specjalista polityki i prawa celnego, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został w Rzymie pełnoprawnym, realnym członkiem elitarnej (zgodnie ze statutem liczba członków nie może przekroczyć 100 członków) Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego – International Customs Law Academy (ICLA) na mocy rekomendacji Rady Dyrektorów i ostatecznej, jednogłośnej, decyzji Walnego Zgromadzenia Akademików. Pan Profesor jest 93 członkiem, jedynym z dawnych państw socjalistycznych, tej ważnej zarówno dla WCO jak i WTO wyspecjalizowanej w prawie i polityce celnej  międzynarodowej organizacji naukowej.
 
20 września 2017 r. Pan prof. Czyżowicz został również mianowany Członkiem Zwyczajnym Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities - INCU) z Canberry - Australia. INCU to międzynarodowa  organizacja ściśle współpracująca ze Światową Organizacją Celnictwa (WCO) w zakresie wypracowywania ramowych standardów kształcenia zarówno kadr celniczych jak i specjalistów celnych dla biznesu. Organizacja ta skupia  uczelnie i instytuty naukowo-badawcze z całego świata  zajmujące się problemami celnictwa, której Szkoła Główna Handlowa w Warszwie jest także członkiem. Organem wydawniczym INCU jest półrocznik "World Customs Journal" (WCJ).
 
Komitet Zarządzający INCU to organ odpowiedzialny za prace Sekretariatu oraz koordynujący prace naukowo-badawcze nie tylko na zlecenie WCO, ale i służb celnych poszczególnych państw a także inicjujący takie badania w skali międzynarodowej. Wyniki takich badań prezentowane są podczas corocznych konferencji INCU oraz PICARD (ruchu naukowo-praktycznego zainicjowanego przez INCU w ramach WCO) i na łamach WCJ oraz innych specjalistycznych czasopismach.
 

Świadectwo członkowsta w ICLA

Świadectwo członkowsta w ICLA

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telephone number:
E-mail:
First and last Name:
Name of the institution:
Write the code you see above
Your personal data will be processed by SGH Warsaw School of Economics for the purposes of replying to your inquiry. More information on processing of personal data is available here

Do You have a question?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.