Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : prof Sylwia Morawska_Udział w konferencjach naukowych
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

 
Udział z referatem w krajowych konferencjach naukowych

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH
Court excellence model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
Sylwia Morawska; dr Joanna Kuczewska;
Polska, Karpacz, 2016-09-05 2016-09-07

Prawo w konfrontacji z presją polityczną
Zjawisko decouplingu na przykładzie prawa upadłościowego
Sylwia Morawska;
Polska, Sosnowiec, 2016-09-24 2016-09-25

OCENA POZIOMU RZECZYWISTEJ OCHRONY PRAW WIERZYCIELI W POLSCE W LATACH 2004-2012 - KOSZTY TRANSAKCYJNE DOCHODZENIA PRAW Z UMÓW” (GRANT NCN NR UMO-2013/09/B/HS4/03605)
Ryzyko regulacyjne a modele upadłości w Polsce w kontekście ochrony praw wierzycieli. Wyniki badan akt sądowych
Sylwia Morawska;
Polska, Warszawa, 2016-06-08

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa NADZÓR KORPORACYJNY – PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
Agent Inherient Conflict Build-in the Audiotr REmunereation Mofdel
Piotr STASZKIEWICZ; Sylwia MORAWSKA;
Polska, Łódź, 2016-04-04 2016-04-05

Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej
Centrum decyzyjne w sieci sądowej
Sylwia Morawska; dr Przemysław Banasik;
Polska, Nałęczów, 2016-05-23 2016-05-25

Współczesne problemy zarządzania Sieci kontekstem rozwoju przedsiębiorstwa
Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieci
Sylwia Morawska;
Polska, Warszawa, 2016-03-18

Entrepreneurship and efficiency of insolvency law
Efficiency and effectiveness of insolvency practices
Sylwia Morawska;
Polska, Gdańsk, 2016-06-14

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych – przeciwdziałanie narastaniu niestabilności
Court excellence model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów
Sylwia MORAWSKA; dr Joanna Kuczewska;
Polska, Warszawa, 2016-06-22

Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu
Minister Sprawiedliwości - prezes sądu - dyrektor sądu - w kierunku sieciowej koordynacji
Sylwia Morawska; dr Przemysław Banasik;
Polska, Gdańsk, 2016-05-12 2016-05-13

XVI Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością, Zarządzanie wartością w warunkach zmiany
Decoupling praktyki i polityki unijnej wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski
Sylwia Morawska; dr Joanna Kuczewska;
Polska, Gdańsk, 2016-10-08 2016-10-11

Udział z referatem w zagranicznych konferencjach naukowych

Social and economic innovatics: trends, forecastsand perspectives
President and manager of the court versus networking in justice system - extending of delimitation
Sylwia Morawska; dr Joanna Kuczewska; dr Przemysław Banasik;
Rosja, Stavropol, 2016-05-11 2016-05-12

ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES
IMPLEMENTATION OF SMALL BUSINESS ACT REGARDING A SECOND CHANCE POLICY FOR EUROPEAN SMES – THE CASE OF POLAND
Sylwia Morawska; dr Joanna Kuczewska;
Czechy, Karviná, 2016-09-14 2016-09-16

ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES
IMPLEMENTATION OF SMALL BUSINESS ACT REGARDING A SECOND CHANCE POLICY FOR EUROPEAN SMES – THE CASE OF POLAND
Sylwia Morawska; dr Joanna Kuczewska;
Czechy, Karviná, 2016-09-14 2016-09-16