Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : prof Sylwia Morawska_Udział w projektach
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 Udział w projektach

 
Projekty

kierownik
 
projektu w latach 2008 – 2011 finansowanego ze środków pomocowych „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości“ Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 BAC&-D737-C5A9-40C5POKL.05.03.00-00-002/08 beneficjent Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Celem realizowanego projektu była poprawa efektywności (skrócenie czasu) postępowania, wzrost kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości przez przeprowadzenie odpowiednio zaadresowanych szkoleń i poprawa jakości doskonalenia zawodowego przez odpowiednio dostosowaną ofertę szkoleniową. Projekt obejmował bloki tematyczne z zakresu ekonomii i finansów, postępowania sądowego i działalności gospodarczej.

kierownik

projektu w latach 2011 – 2015 finansowanego ze środków pomocowych „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sadowych – case management”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki beneficjent Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Udział w projektach badawczych

badania statutowe

Nazwa badania: Konkurencyjność przedsiębiorstw – wpływ rynku oraz instytucji formalnych i nieformalnych, w tym regulacji i deregulacji prawnych
Kierownik projektu: Roman SOBIECKI

grant NCN

Tytuł projektu: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia prawa z umów
Kierownik projektu: Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki