Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : wierzbicki_jaroslaw
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 PUBLIKACJE: DR JAROSŁAW WIERZBICKI

 

Artykuły

2017

  • Jarosław Wierzbicki "Perspektywy wspólnej waluty euro – wyzwania polityczne i instytucjonalne", „STUDIA BAS”, 2017; ISSN 2080-2404; str. 11-29
2016
  • Jarosław Wierzbicki "Rozwój polskiego prawa finansowego w świetle współczesnych koncepcji zarządzania publicznego", „STUDIA BAS” 2016; ISSN 2080-2404; str. 89-104
2014
  • Jarosław WIERZBICKI, Aleksander WERNER "Agent firmy inwestycyjnej", „MONITOR PRAWA BANKOWEGO”, 2014; ISSN 2081-9021; str. 93-104
  • Jarosław WIERZBICKI "Rozwój ustrojowych regulacji polskich finansów publicznych", „KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE” 2014; ISSN 2082-0976; str. 35-63
 
Rozdziały w książkach/monografiach

2017
  • Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki Wartość rynkowa jako element konstrukcji podatku a międzynarodowe uchylanie się od opodatkowania [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkownaia. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. Dominika Gajewskiego (red.); 2017; Wydawnictwo C. H. Beck ; ISBN 978-83-255-9483-1; str. 1-348
2016
  • Jarosław Wierzbicki, Aleksander Werner Bezpieczeństwo finansów państwa a unikanie i uchylanie się od opodatkowania [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata : wymiar ekonomiczno-społeczny, 2016; Wydawnictwo Rambler ; ISBN 978-83-62751-48-8 ; str. 1-780

 
Monografia

2010

  • Makowicz B., Werner A., Wierzbicki J., Polnisches Steuerrecht, C. H. Beck, Warszawa 2010 r.