Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej : Badania własne
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
 

 Badania własne

 
​Lata realizacji ​N​azwa projektu ​Główni wykonawcy projektu​
2010 ​Analiza funkcjonowania systemu rachunku kosztów i wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne
​W. Baran
M. Krysik
M. Raulinajtys
2008 ​Rachunkowość podstawowych instrumentów finansowych w świetle MSSF a Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 12.12.2001r. ​W. Więcław
​​2007 ​Wykorzystanie informacji pochodzącej z rachunkowości zarządczej w sprawozdaniach finansowych według segmentów działalności ​M. Karwowski
​​2007 ​​Wydzielanie wbudowanych instrumentów pochodnych ​​W. Więcław
​​2007 ​Rachunkowość odpowiedzialności w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ​W. Baran
​​2006 ​​Wykorzystanie koncepcji segmentów działalności w sprawozdaniach finansowych polskich przedsiębiorstw na tle doświadczeń międzynarodowych ​M. Karwowski
​​2006 ​Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich spółkach giełdowych – wpływ na rachunkowość zabezpieczeń i zasady sprawozdawczości grup kapitałowych
​​Sz. Borowski
M. Kariozen​
​​2006 ​Wpływ kapitalizacji leasingu operacyjnego na poprawę użyteczności informacji o sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynikach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ​​M. Pielaszek
​​2005 ​Analiza informacji wpływających na prezentację sytuacji finansowej w sprawozdaniu finansowym wybranych jednostek organizacyjnych, działających na rynku budownictwa mieszkaniowego ​A. Pojedynek

​2005

Metodologia wdrożenia rachunku kosztów działań a informacja zarządcza
​​G. K. Świderska
Sz. Borowski
M. Pielaszek
K. Rybarczyk
P. Warowny​