Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Prace badawcze w toku: 

Prace badawcze pracowników koncentrują się na poszukiwaniu nowych możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów oraz analizie jakości sprawozdawczości biznesowej. W szczególności:

 • Poprawa wyceny świadczeń opieki zdrowotnej poprzez analizę wpływu czynników kosztotwórczych na poziom kosztów procesu leczenia w podmiotach leczniczych
 • Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w redukcji ryzyka w procesach zarządzania operacyjnego i strategicznego
 • Ocena obecnych i planowanych regulacji w zakresie sprawozdawczości biznesowej oraz zakresu i jakości obowiązkowych i dobrowolnych ujawnień informacji
 • Wpływ zakresu informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych emitentów papierów wartościowych na ochronę inwestorów i wierzycieli oraz pozycję konkurencyjną
 • Bilans a ocena potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa
Prace badawcze zrealizowane:
 1. Projekty dofinansowane z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Granty NCN i NCBiR (wcześniej KBN) 
  Szczegółowy wykaz  zrealizowanych projektów dofinansowanych przez Unię Europejską oraz KBN.​​

 2. Badania statutowe
  Szczegółowy wykaz badań statutowych zrealizowanych w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej.

 3. Badania finansowane ze środków Rektora SGH
  Szczegółowy wykaz badań finansowanych ze środków Rektora SGH

 4. Badania własne
  Szczegółwy wykaz badań własnych zrealizowanych w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej.​

 5. Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców
  Szczegółowy wykaz badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców zrealizowanych w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej

 
 
 

 Wydarzenia