Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej : Katedra Rachunkowości Menedżerskiej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej
 

 Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

 
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej od ponad 25 lat prowadzi działalność w obszarze controllingu, rachunkowości zarządczej i finansowej. Nasza aktywność opiera się na trzech filarach:
• dydaktyka
• prace naukowo-badawcze
• projekty doradcze
 
Dydaktyka
Pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia i seminaria z wszystkich podstawowych przedmiotów z rachunkowości na większości kierunków na studiach licencjackich i magisterskich. Prowadzimy również wykłady na studiach podyplomowych i MBA. W trakcie zajęć korzystamy z licznych studiów przypadku i zadań problemowych, starając się przedstawiać wiedzę dotyczącą rachunkowości w sposób pozwalający na jej zastosowanie w przedsiębiorstwie. Zajęcia pracowników naszego zespołu są wysoko oceniane przez studentów.
 
Prowadzimy dwa studia podyplomowe:
• Podyplomowe Studia Raport Zintegrowany,
• Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu.
 
Katedra oferuje możliwość realizacji specjalności międzykierunkowej Rachunkowość Zarządcza i Controlling.
 
Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu.
 
Działalność naukowo-badawcza
W Katedrze prowadzone są projekty badawcze dotyczące zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie prowadzimy prace badawcze w następujących obszarach:
• sprawozdawczość niefinansowa i koncepcja modelu biznesu
• zarządzanie w ochronie zdrowia
• rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych
• wycena świadczeń opieki zdrowotnej
 
Wyniki prowadzonych prac prezentujemy na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także publikujemy w czasopismach naukowych. Przy realizacji projektów badawczych współpracujemy z innymi ośrodkami naukowymi – zapraszamy do wymiany doświadczeń i współpracy.
 
Projekty doradcze
Pracownicy Katedry Rachunkowości Menedżerskiej są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Prowadzimy kursy i szkolenia, sporządzamy ekspertyzy na zlecenie instytucji publicznych, a także doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 

 Informacje

 

Konferencja on-line

Rola inteligentnych algorytmów i sensorów jako wsparcie w procesie kalkulacji kosztów wytworzenia produktów

więcej

Projekt POWR.05.02.00-00-0008/18

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

SGH dla ochrony zdrowia

SGH dla ochrony zdrowia

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 

Wyszukaj preferowany kierunek za pomocą wyszukiwarki lub przeglądaj pełną listę studiów podyplomowych, doktoranckich oraz ścieżek studiów.

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Jednostki