Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

 
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej od ponad 25 lat prowadzi działalność w obszarze controllingu, rachunkowości zarządczej i finansowej. Nasza aktywność opiera się na trzech filarach:
• dydaktyka
• prace naukowo-badawcze
• projekty doradcze
 
Dydaktyka
Pracownicy naszej Katedry prowadzą zajęcia i seminaria z wszystkich podstawowych przedmiotów z rachunkowości na większości kierunków na studiach licencjackich i magisterskich. Prowadzimy również wykłady na studiach podyplomowych i MBA. W trakcie zajęć korzystamy z licznych studiów przypadku i zadań problemowych, starając się przedstawiać wiedzę dotyczącą rachunkowości w sposób pozwalający na jej zastosowanie w przedsiębiorstwie. Zajęcia pracowników naszego zespołu są wysoko oceniane przez studentów.
 
Prowadzimy dwa studia podyplomowe:
• Podyplomowe Studia Raport Zintegrowany,
• Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu.
 
Katedra oferuje możliwość realizacji specjalności międzykierunkowej Rachunkowość Zarządcza i Controlling.
 
Zainteresowanych studentów zapraszamy do kontaktu.
 
Działalność naukowo-badawcza
W Katedrze prowadzone są projekty badawcze dotyczące zastosowania narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej. Obecnie prowadzimy prace badawcze w następujących obszarach:
• sprawozdawczość niefinansowa i koncepcja modelu biznesu
• zarządzanie w ochronie zdrowia
• rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych
• wycena świadczeń opieki zdrowotnej
 
Wyniki prowadzonych prac prezentujemy na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także publikujemy w czasopismach naukowych. Przy realizacji projektów badawczych współpracujemy z innymi ośrodkami naukowymi – zapraszamy do wymiany doświadczeń i współpracy.
 
Projekty doradcze
Pracownicy Katedry Rachunkowości Menedżerskiej są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Prowadzimy kursy i szkolenia, sporządzamy ekspertyzy na zlecenie instytucji publicznych, a także doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 

 Informacje

 

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 25 - LECIA STUDIÓW PODYPL

Konferencja

więcej

Konferencja on-line

Rola inteligentnych algorytmów i sensorów jako wsparcie w procesie kalkulacji kosztów wytworzenia produktów

więcej

Projekt POWR.05.02.00-00-0008/18

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Jednostki