Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, profesor SGH

 


Profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


Kontakt:
e-mail: mrauli (w domenie sgh.waw.pl) lub monika.raulinajtys-grzybek (w domenie sgh.waw.pl),
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.Główne formy aktywności zawodowej:

 • Wykłady, seminaria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości zarządczej.
 •  Szkolenia z zakresu rachunkowości zarządczej.

Zainteresowania badawcze:
Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych. Modele rachunku kosztów. Wycena świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem informacji kosztowych.

Monografie:

 • Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, M. Raulinajtys-Grzybek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2014
 • Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych: rola i zadania pielęgniarek, M. Raulinajtys-Grzybek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2014

Artykuły z listy MNiSW:

 • Object-based costing as an important tools for the economic analysis of sustainable development, M. Raulinajtys-Grzybek, G.K. Świderska, Copernican Journal of Finance&Accounting, 3(1), 2014, s. 135-144.
 • Cost-based pricing of healthcare services. Relevance of a resource-based costing system, G.K. Świderska, M. Raulinajtys-Grzybek, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72(128), 2013, s. 117-137.
 • Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie, M. Raulinajtys-Grzybek, Studia Prawno-Ekonomiczne, 86/2012, s. 253-273.
 • Identyfikacja kosztów transakcyjnych przez rachunkowość, M. Raulinajtys, G.K. Świderska, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2011.
 • Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług, G.K. Świderska, M. Raulinajtys, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 49 (105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2009.

Artykuły pozostałe:

 • Учет затрат по видам деятельности для амбулаторной клиники [Activity-based costing for an ambulatory clinic], M. Raulinajtys-Grzybek, Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 5(37), 2014, s. 43-55.
 • Cost management in the enterprises under globalization t.II, J. Chluska (red.), (współautor), Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce tom II, B. Micherda (red.), (współautor), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, Kraków 2010.

Pozostałe publikacje:

 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (red.), (współautor), Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011
 • Instrukcja kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (red.), (współautor), Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011

Szczegółowa oferta dydaktyczna