Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Paweł Warowny

 

​​  Warowny_P.jpg

 

 

 

 

 

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie

Kontakt:
e-mail: pwarow (w domenie sgh.waw.pl) lub pawel.warowny (w domenie sgh.waw.pl),
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.

 
Główne formy aktywności zawodowej:

 • Wykłady, laboratoria, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i programach MBA z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości zarządczej.
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej (w tym rachunek kosztów, budżetowanie, Balanced Scorecard).
 • Udział w pracach związanych z wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (w tym Activity-Based Costing, Balanced Scorecard).

Zainteresowania badawcze:

Rachunkowość zarządcza w obszarze rachunku kosztów (głównie koncepcja rachunku kosztów działań – Activity-Based Costing) oraz w obszarze kontroli operacyjnej (budżetowanie) i strategicznej (Balanced Scorecard). Wykorzystanie systemów informatycznych we wsparciu realizacji funkcji rachunkowości zarządczej.
 
Monografie:

 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2010
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2009
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2003

Artykuły z listy MNiSW:

 • Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – wyniki badań empirycznych, M. Pielaszek, G. K. Świderska, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, S. Borowski, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Najlepsze praktyki biznesowe w rachunkowości zarządczej, Prof dr hab G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 44 (100), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w dydaktyce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 26 (82), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005

Artykuły pozostałe:

 • Wpływ stosowanej metody wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji cz. 1-5. G. K. Świderska, P. Warowny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2-6/2007

Pozostałe publikacje:

 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011

Szczegółowa oferta dydaktyczna