Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Mgr Szczepan Borowski

 
Szczepan.jpg
 
 
 
 
Starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
biegły rewident
członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, International Association for Accounting Education and Research (IAAER) oraz European Accounting Association (EAA).

Kontakt:
e-mail: sborow (w domenie sgh.waw.pl) lub Szczepan.Borowski (w domenie sgh.waw.pl),
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.


Główne formy aktywności zawodowej:
 • Wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, i podyplomowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości finansowej.
 • Udział w badaniach sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i spółek prawa handlowego.
 •  Doradztwo, ekspertyzy i szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Zainteresowania badawcze:
Wartość godziwa i model biznesowy w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Rachunkowość instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zabezpieczeń i wbudowanych instrumentów pochodnych. Praktyczne aspekty wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Monografie:
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2009
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, współautor, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2010, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, współautor, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska oraz dr Wojciech Więcław, 2012, Warszawa, Mac Consulting/Difin
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2010
Artykuły z listy MNiSW:
 • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich spółkach giełdowych. Wpływ na rachunkowość zabezpieczeń i zasady sprawozdawczości grup kapitałowych, współautor, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 38(94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, współautor, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Ochrona inwestorów a zakres ujawniania informacji przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych: wyniki badań empirycznych, współautor, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 59(115), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010