Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Mgr Michał Kariozen

 

Kariozen_M.jpg

 

 

 

 

 

Starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

biegły rewident
członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz International Association for Accounting Education and Research (IAAER)

Kontakt:
e-mail: mkario (w domenie sgh.waw.pl)
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329, budynek A,
tel.: 22 564 92 40


Główne formy aktywności zawodowej:

  • Wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, i podyplomowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych
  • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości finansowej
  • Udział w badaniach sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych
  • Doradztwo, ekspertyzy i szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  • Nadzór nad projektami outsourcingu usług księgowych

Zainteresowania badawcze:
Połączenia przedsięwzięć. Model biznesowy w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Odroczony podatek dochodowy. Praktyczne aspekty wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Monografie:

  • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, współautor, red. G. K. Świderska, W. Więcław, MAC Consulting/Difin, Warszawa 2012
  • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G. K. Świderska (red.), współautor, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012
  • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, współautor, red. G. K. Świderska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010

Artykuły z listy MNiSW:

  • Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich spółkach giełdowych. Wpływ na rachunkowość zabezpieczeń i zasady sprawozdawczości grup kapitałowych, współautor, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 38(94), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007

Szczegółowa oferta dydaktyczna