Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Marcin Pielaszek

 
Pielaszek_M.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
biegły rewident


Kontakt:
e-mail: mpiela (w domenie sgh.waw.pl) lub marcin.pielaszek (w domenie sgh.waw.pl)
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.


Główne formy aktywności zawodowej:
 • Wykłady, laboratoria, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i programach MBA z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości finansowej.
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej
 • Udział w pracach związanych z wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów
Zainteresowania badawcze:
Rachunkowość zarządcza w obszarze rachunku kosztów, kontroli operacyjnej oraz kontroli strategicznej. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w podmiotach leczniczych.

Monografie:
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2010
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2009
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, MAC / Difin, Warszawa, 2003
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2011
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010
Artykuły z listy MNiSW:
 • Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – wyniki badań empirycznych, M. Pielaszek, G. K. Świderska, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014
 • Wpływ wdrożonego modelu rachunku kosztów na zakres uzyskiwanej informacji zarządczej, G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, S. Borowski, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 43 (99), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
 • Najlepsze praktyki biznesowe w rachunkowości zarządczej, Prof dr hab G. K. Świderska, M. Pielaszek, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 44 (100), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008
Pozostałe publikacje:
 • Rachunek kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej, G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011
 • Instrukacja Kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej G. K. Świderska (red.), współautorzy: G. K. Świderska i inni, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011