Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska

 

Swiderska_GK.JPG

 

 

 

Profesor zwyczajny dr hab.
biegły rewident

Partner  w firmie MAC Auditor Sp. z o.o.
członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
członek Komitetu Standardów Rachunkowości
Przewodnicząca Kapituły Konkursu Rady Naukowej SKwP na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i licencjackie
Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości Zarządczej i Controllingu


Kontakt:
e-mail: gswide (w domenie sgh.waw.pl) lub gertruda.swiderska (w domenie sgh.waw.pl),
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.


 

 

Główne formy aktywności zawodowej:

 •  Wykłady i ćwiczenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, badania sprawozdań finansowych rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
 •  Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości finansowej i rachunku kosztów
 •  Analiza raportów niefinansowych (członek zespołu ekspertów)
 • Udział w pracach nad krajowymi standardami rachunkowości
 • Udział w badaniach sprawozdań finansowych spółek 
 •  Doradztwo, ekspertyzy i szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Zainteresowania badawcze:
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.  Model biznesu. Raportowanie zintegrowane. Praktyczne aspekty wdrażania rachunku kosztów.


Monografie:

 • Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów, wydanie II zmienione, SKwP, Warszawa, 2018
 • Zrozumieć sprawozdanie finansowe, MAC Consulting / Difin, Warszawa, 2018
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydanie II zmienione i rozszerzone , redakcja naukowa i współautorstwo, MAC Consulting / Difin, Warszawa, 2017
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, wydanie III, red. G.K. Świderska i W. Więcław, Mac Consulting / Difin, Warszawa 2016
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wydanie II rozszerzone, redakcja naukowa i współautorstwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, redakcja naukowa i współautorstwo, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2011
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, redakcja naukowa i współautorstwo, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2010

Artykuły z listy MNiSW:

 • Raport zintegrowany jako źródło informacji o podejściu przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem, M. Raulinajtys-Grzybek, M. Karwowski, G.K. Świderska, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 98 (154), 2018, s. 203-224
 • Ryzyko gospodarcze przy nieprawidłowej wycenie produktów, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 23, 2016,  s. 60-68
 • Object-based costing as an important tools for the economic analysis of sustainable development, M. Raulinajtys-Grzybek, G.K. Świderska, Copernican Journal of Finance & Accounting, 3(1), 2014, s. 135-144.
 • Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – wyniki badań empirycznych, M. Pielaszek, G. K. Świderska, P. Warowny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014
 • Cost-based pricing of healthcare services. Relevance of a resource-based costing system, G.K. Świderska, M. Raulinajtys-Grzybek, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 72(128), 2013, s. 117-137.