Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Rachunkowości Menedżerskiej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Rachunkowości Menedżerskiej - Publikacje
 

 Publikacje

 

Najważniejsze publikacje pracowników Katedry Rachunkowości Menedżerskiej:

 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2017, Warszawa, Mac Consulting/Difin​
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Przykłady, testy, zadania, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2017, Warszawa, Mac Consulting​
 • Zrozumieć sprawozdanie finansowe, prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2017, Warszawa, Mac Consulting/Difin
 • Zrozumieć sprawozdanie finansowe. Materiały do warsztatów, prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2017, Warszawa, Mac Consulting
 • Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów, prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2017, Warszawa, Mac Consulting/SKWP
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska oraz dr Wojciech Więcław, 2016, Warszawa, Mac Consulting/Difin​
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2015, Warszawa, Mac Consulting/Wolters Kluwer
 • Jak czytać sprawozdanie finansowe, prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2013, Warszawa, Mac Consulting/Difin​
 • Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Podręcznik, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Instrukcja kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej,  red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2011, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, red. prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, 2010, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH