Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Katedra Systemu Finansowego :

Katedra Systemu Finansowego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Katedra Systemu Finansowego
 

 Katedra Systemu Finansowego

 
​Profil badawczy Katedry Systemu Finansowego obejmuje zagadnienia funkcjonowania systemu finansowego, składającego się z systemu rynkowego i publicznego. W przypadku systemu rynkowego zainteresowania badawcze odnoszą się do mikro-, mezo- i makroekonomicznych aspektów funkcjonowania instytucji, rynków i instrumentów finansowych.   Wśród nich jako wiodące należy wskazać: Zarządzanie instytucjami finansowymi i konglomeratami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem (metody analityczne i rozwiązania organizacyjne) i efektywnością, Sieć bezpieczeństwa finansowego i koszt jej funkcjonowania, Stabilność finansową i znaczenie instytucji finansowych ważnych systemowo, Determinanty rozwoju i zmian w systemie finansowym, Społeczne aspekty  funkcjonowania  systemu finansowego (np. dostępność usług finansowych, edukacja finansowa).  
W odniesieniu do publicznego systemu finansowego zakres zainteresowań badawczych obejmuje:
  • Instrumenty polityki fiskalnej,
  • Sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz sektor finansów publicznych,
  • Redystrybucję PKB,
  • Budżet centralny i budżety jednostek samorządu terytorialnego,
  • Deficyt budżetowy i dług publiczny, zarządzanie długiem publicznym. 
  • Ważnym aspektem badawczym jest interakcja pomiędzy rynkowym a publicznym systemem finansowym, szczególnie w świetle doświadczeń trwającego globalnego kryzysu finansowego.
 

 Informacje

 
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik Katedry