Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Seminarium Kapitał społeczny: implikacje dla rozwoju, badań

2020-12-11 kategoria: seminarium W drugiej dekadzie XXI wieku w Polsce dobiegł końca proces transformacji ustrojowej, zapoczątkowanej zmianami politycznymi w latach 1989-1990 i kontynuowanej od wejścia Polski do UE w 2004 r. jako proces konwergencji.

W tekście przygotowanym przez Marka Garbicza na Sympozjum Naukowe KZiF w czerwcu 2020 r. zawarte jest stwierdzenie, że „mocno zakorzenione, dysfunkcjonalne uwarunkowania kulturowe Polaków mogą stanowić najpoważniejszą barierę dalszego wzrostu” dla naszej gospodarki .

Nowym wyzwaniem dla Polaków staje się udział w działaniach służących realizacji dwóch programów unijnych: transformacji cyfrowej oraz tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której eliminowane są te praktyki w sferach produkcji, dystrybucji i konsumpcji które przyczyniają się do pogłębiania niekorzystnych zmian klimatycznych.

Wojciech Paprocki wskazuje zatem na konieczność zmiany filozofii rozwoju cywilizacyjnego na całym globie. Kluczowe jest aby przystąpić do realizacji programów, których celem jest ograniczenie strat ludzkich oraz materialnych powodowanych nadzwyczajnymi zjawiskami przyrodniczymi . Ten sam autor zauważa także, że Europa od 2020 r. weszła na ścieżkę budowania scentralizowanej gospodarki etatystycznej, w której wiodącą rolę chcą odgrywać ewangeliści etatyzmu, podkreślający wiodącą rolę w gospodarce elit polityczno-biurokratycznych, ignorujących jednak znaczenie kapitału społecznego w tych procesach .Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia