Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Prawo autorskie na uczelni wyższej

2015-04-29 kategoria: warsztat 

Szkolenie będzie poświęcone następującym zagadnieniom:
1) Podstawowe zagadnienia prawa autorskiego (definicja prawa autorskiego, miejsce prawa autorskiego w systemie prawnych, źródła prawa autorskiego, definicja utworu, rodzaje utworów, podmiot praw autorskich, treść prawa autorskiego jako prawa podmiotowego: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe, wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego, definicje ustawowe, specyfika ochrony utworu naukowego)
2) Czas trwania autorskich praw majątkowych
3) Dozwolony użytek chronionych utworów - z jakich utworów i w jakich sytuacjach wolno korzystać z utworów bez zgody uprawnionego (w tym problem kserowania, prawo cytatu, korzystanie z twórczości dla celów badawczych i naukowych, prawo przedruku w podręcznikach)
4) Twórczość pracownicza (definicja utworu pracowniczego, zakres nabycia praw przez pracodawcę, specyfika nabycia praw do pracowniczego utworu naukowego)
5) Ochrona praw autorskich - odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych
6) Zjawisko plagiatu i autoplagiatu – istota problemu, konsekwencje prawne
7) Rozwiązywanie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie mailowe do p. Marcina Jakubiaka na adres: mjakubia@sgh.waw.pl

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.