Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania dla młodych naukowców i doktorantów

 

W Kolegium Zarządzania i Finansów w ramach działalności statutowej od 2011 roku prowadzone są badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Badania te prowadzone są na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. 2010 Nr 218 poz. 1438 z późn. zm.). Środki na badania przyznawane są w trybie konkursowym, ogłaszanym zazwyczaj raz w roku.

 
BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW – KONKURS NA 2018 ROK
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH ogłosił konkurs na realizację badań młodych naukowców w 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie poniżej.
 
Informacja o konkursie BMN 2018.pdfInformacja o konkursie BMN 2018.pdf

Do konkursu mogą przystąpić młodzi naukowcy - pracownicy Kolegium, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez KZiF. Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w Biurze Kolegium, w wyznaczonym przez Dziekana terminie, jeden z dwóch wniosków na badania (wozry wniosków dostępne poniżej):
 
- dotyczący pracy na stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
- dotyczący pracy związanej z rozwojem specjalności naukowych Kolegium.
 
Wnioski rozpatrywane są przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana spośród członków Komisji ds. Badań Naukowych. Komisja konkursowa pracuje dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wstępnej selekcji wniosków oraz ocenie parametrycznej. Drugi etap, po przyznaniu przez MNiSW dotacji, polega na rozdysponowaniu przyznanych środków między poszczególne badania.

 
Wzory pism i dokumentów:

​Najważniejsze akty prawne:

Badania dla młodych naukowców realizowane w Kolegium ZiF w 2016 roku

Badania dla młodych naukowców realizowane w Kolegium ZiF w 2015 roku

Badania dla młodych naukowców realizowane w Kolegium ZiF w 2014 roku

Badania dla młodych naukowców realizowane w Kolegium ZiF w 2013 roku 

Badania dla młodych naukowców realizowane w Kolegium ZiF w 2012 roku 

Badania dla młodych naukowców realizowane w Kolegium ZiF w 2011 roku