Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Edytor zawartości

 
 

 Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 

​Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce finansowanie działalności naukowej obejmuje utrzymanie potencjału badawczego jednostki czyli m.in. :

  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
  • utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
  • koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, ,
  • współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, 
  • działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, 
  • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.​

SUBWENCJA NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO 
(SUBWENCJA BADAWCZA) 2022

Trwa realizacja badań naukowych finansowanych z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF (tzw. subwencja badawcza) w 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie:
Wzory pism i dokumentów:

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM BADAŃ NAUK​OWYCH​
Zasady podziału, wydatkowania i rozliczania środków na prowadzenie działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 
 Badania statutowe realizowane w Kolegium Zarządzania i Finansów