Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 SUBWENCJA BADAWCZA DLA DOKTORANTÓW

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce finansowanie działalności naukowej obejmuje utrzymanie potencjału badawczego jednostki czyli m.in. :
  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
  • utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
  • koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, ,
  • współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, 
  • działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, 
  • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

  
SUBWENCJA NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO 
(SUBWENCJA BADAWCZA) 2021 

Trwa nabór wniosków na realizację badań naukowych dla doktorantów z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki  na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF (tzw. subwencja badawcza) w 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie: subwencja badawcza doktoranci 2021.pdfsubwencja badawcza doktoranci 2021.pdf

Wzory pism i dokumentów:​​

 
SUBWENCJA NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO 
(SUBWENCJA BADAWCZA) 2020 

Trwa nabór wniosków na realizację badań naukowych dla doktorantów z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictw​a Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF (tzw. subwencja badawcza) w 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie: konkurs subwencja badawcza doktoranci 2020.pdfkonkurs subwencja badawcza doktoranci 2020.pdf

Wzory pism i dokumentów:​


NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROWDZENIEM BADAŃ NAUK​OWYCH​
Zasady podziału, wydatkowania i rozliczania środków na prowadzenie działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2020 roku